Mladí lidé se budou scházet jednou měsíčně v budově městského úřadu. Vždy projednají aktuální jičínská témata a přijmou k nim stanoviska. Ty potom budou prezentovat na veřejných zasedáních zastupitelů a budou očekávat zpětnou vazbu.

Pozitivním impulzem byl projekt občanského sdružení Agora, který se ve městě odehrál zhruba před měsícem. Mimo jiné sestával ze simulace zastupitelstva. Studenti Lepařova gymnázia se nejprve podívali na veřejné zasedání a o den později v Porotním sále zasedli, aby pod vedením místostarosty Petra Hamáčka probrali palčivé problémy Jičína. Dvěma studentům se projekt zalíbil natolik, že se ho na vlastní pěst rozhodli rozvést.

„Slibujeme si od toho, že mládež trochu zapojíme do dění v Jičíně. Že vznikne diskuse a že budeme mít povědomí o momentální situaci," uvedl Filip Rössler, jeden ze zakladatelů. Přiznává, že simulace v podání sdružení Agora byla tím zásadním zlomem, ačkoliv s myšlenkou studentského sboru si pohrával již dříve.

Podobné organizace sice vznikají pravidelně – a stejně rychle zanikají – ta nynější má ale několik specifik, které jí dávají velkou šanci vytrvat.

Jednak je tu skutečnost, že studentský parlament nebude ohraničen zdmi jediného institutu, nýbrž bude mít zástupce ze tří jičínských státních středních škol a ze čtyř základek. Ve sboru zasedne celkem šestnáct lidí – z každé střední školy tři a jeden za každou základní školu.

Druhá zajímavá věc spočívá v tom, že záměr má výraznou podporu samotného města. Myšlenku propagují místostarosta Jan Jiřička a radní Luděk Havel. Starosta Jan Malý souhlasil s tím, že se informace o vzniku studentského parlamentu dostane na program dubnového veřejného zasedání zastupitelstva. Zakladatelé tak před dvěma týdny v Porotním sále čelili prvním dotazům jičínských zastupitelů. Mimoto Jičín pro schůze studentstva poskytne zasedací místnost na městském úřadě.

A zatřetí, podobné studentské iniciativy obvykle selhávají v tom, že jejich zakladatelé jsou často frekventanti posledního ročníku střední školy. To znamená, že studium zdárně absolvují a z Jičína odchází dříve, než se jim podaří novou instituci etablovat, tudíž zaniká. Ne tak v tomto případě. Filip Rössler navštěvuje první ročník gymnázia, Adam Zelfel je pouze o ročník výše. A navíc v parlamentu zasednou také čtyři reprezentanti ze základních škol. Držíme palce.