Masarykově obchodní akademii se ve školním roce 2014 – 2015 podařilo získat grant z programu Evropské unie Erasmus+ v rámci Klíčové aktivity 1. Tento program za tisíce eur zajistil, že ze 3. ročníku bylo vybráno šest studentů – Lucie Čakrdová, Nikola Haberová, Andrea Martinová, Petra Schwarzerová, Alena Stejskalová a Tomáš Smolík – a tito studenti v doprovodu učitele Ondřeje Švandy zcela zdarma na náklady Evropské unie vykonali dva z celkových tří týdnů své povinné praxe v Londýně.

Účastníci byli ubytováni v rodinách v západním Londýně. Během pracovních dnů se museli poprat s dopravou do práce, která trvala někdy až hodinu a půl. Každý poté vykonával svoji praxi v knihovnách, charitativních organizacích, obchodech a obchodních společnostech. Zabývali se zde administrativou, komunikací se zákazníky, prací s interními databázemi nebo servisem počítačů. Během praxe je občas v jejich pracovišti navštívil doprovázející učitel, ale jinak byli odkázáni zcela na sebe a svoje schopnosti. Během víkendu pak společně prošli centrum Londýna, ochutnali místní kuchyni a navštívili některé památky.

Studenti si díky této zahraniční stáži vylepšili svoje znalosti angličtiny a zvýšili svoji kvalifikaci v oboru. Získali i certifikát o vykonání praxe v Anglii, který jim jistě zvýší šance na uplatnění v budoucí odborné kariéře. Myslím, že se jim tak dostalo jedinečné životní zkušenosti, ze které budou čerpat ještě mnoho let. Na jaře 2016 odletí do Londýna dalších šest studentů a věříme, že bude možné tuto zkušenost nabídnout i budoucím studentům v dalších letech.

Masarykova obchodní akademie již mnoho let poskytuje kvalitní jazykovou výuku, a to jak pro studenty, tak i formou kurzů pro veřejnost. Věříme, že i tento projekt pomůže obohatit školou poskytované vzdělání.   Tomáš Smolík, student 4. ročníku