Mezi úspěšnými žáky byli také absolventi jednoletého zkráceného oboru elektrikář. Jednoleté studium je šancí pro všechny absolventy jakéhokoliv učebního či maturitního oboru, kteří si tak mohou zvýšit svou kvalifikaci během jediného roku; jejich studium je zaměřeno pouze na odborné předměty a odborný výcvik, kdy si osvojí vědomosti a dovednosti nezbytné pro další uplatnění na trhu práce. O tom, že je po technických učebních oborech stále větší poptávka svědčí fakt, že si firmy okamžitě vyhledávají úspěšné absolventy, dokonce hledají i mezi žáky, kteří ještě studují.

Slavnostního aktu se kromě ředitele školy Zbyňka Hrušky zúčastnili i třídní učitelé tříd E3N a E1Z, Renata Němcová a Luboš Malý. Ředitel poblahopřál všem úspěšným žákům a zdůraznil význam jejich budoucí profese. K přání se připojili samozřejmě i třídní učitelé a také sami žáci, kteří poděkovali učitelům a především svým rodičům za velkou podporu během jejich studia.

Kromě zmíněných pedagogů pozdravili úspěšné absolventy také zástupci firmy Suchánek a Walraven se sídlem na Horkách u Staré Paky Dušan Albrecht a Martin Beer, kteří během krátké prezentace představili svoji firmu a žákům nabídli možnost zaměstnání.

Na závěr zazněla ještě milá písnička a pak už jen cvakaly fotoaparáty dojatých rodičů, kteří si své potomky zvěčnili na památku i s jejich třídními učiteli. Renata Němcová, Integrovaná střední škola Nová Paka