V rámci výuky ekonomiky ve druhém ročníku je zařazen i tematický celek marketing a jeho nedílnou součástí je učivo o propagaci. Studenti loňské 2. B se dohodli, že dovedou získané poznatky z tohoto tématu do praxe.

Zorganizovali ve škole propagační akci, kterou oslovili zbylé kolegy. Nabídli jim účast na sbírce plastových víček, plechovek od nápojů a papíru s cílem získat finanční prostředky na pomoc malé Vanesce – holčičce s nemocí „motýlích křídel", která se před rokem narodila v jičínské porodnici a žije se svými rodiči v našem regionu.

Její nemoc je nevyléčitelná a finančně velmi nákladný je i nákup speciálních zdravotních pomůcek, které mají holčičce pomoci se s touto nemocí vyrovnat.
Téměř polovinu školního roku studenti školy i její návštěvníci „potkávali" na chodbách školy plakáty vyzývající k účasti, loňská 3. A se zapojila tím, že instalovala sběrací nádobky na víčka v jednotlivých třídách.

Studenti 2. B sebrané suroviny soustřeďovali a nakonec je odvezli do sběrny odpadových surovin. Výtěžek, více než tisíc korun, pak předali zástupci třídy rodičům malé Vanesky.

„V rámci ekologického kroužku, který v letošním roce vzniká na naší škole, chceme pokračovat. Výtěžek sběru druhotných surovin opět poukážeme konkrétnímu člověku, který bude naši pomoc potřebovat," ujišťuje nás Vladimíra Veselá, učitelka MOA Jičín.

„Je to taková první vlaštovka v této oblasti, nejde jen o peníze, ale o aktivitu dětí. Spojit užitečné s charitou je smysluplné. Pomáhat potřebným a přitom si vážit vlastního zdraví, to je velice důležité" domnívá se ředitel střední školy Jiří Tajč.    (kov, kolektiv studentů)

O Vanesce:
Dne 29. 4. 2012 se v Jičíně narodila Vaneska s vrozenou vadou kůže – tzv. nemoc motýlích křídel (odborně epidermolysis bullosa).
Tato nemoc se projevuje tím, že se tvoří neustále nové puchýře, které se musí několikrát denně propichovat, desinfikovat a větší, hlubší rány krýt různým krycím a obvazovým materiálem. „Ošetření trvá denně až několik hodin, když nám to jde rychle a je méně otevřených ran, jsme už za tři až čtyři hodiny hotoví," vysvětluje maminka Vanesky. Pacienti s epidermolysis bullosa se nesmí zpotit, jinak jim naskáčou puchýře. Pacientů s touto vzácnou vrozenou vadou je v ČR asi dvě stě. S nemocí se žít dá, ale je to velmi, velmi těžký boj.