Rozporů plný samorost, vizionář, věčný nespokojenec, Šumavský rodák Josef Váchal (1884 – 1969 ) a jeho partnerka, malířka a též v oboru dřevoryteckém nadmíru zběhlá statkářská dcerka ze Studeňan č.p. 19, Anna Macková (1887 – 1969). Jejich cesty životem, umělecký přínos a výtvarný odkaz je většině vyznavačů kvalitního umění znám. Váchala díky jeho nepřizpůsobivosti a razantním názorům na okupaci vlastně zachránila tím, že mu umožnila se mezi lety 1939 – 40 přestěhovat do jejího rodného domu. Se svým „podnájemníkem“ pak prožili společná léta plná ústrků a téměř bídy.

Sobota 6. července byl ten den, kdy měli místní občané a návštěvníci Studeňan možnost si připomenout oba své významné občany.

Jménem Váchalova spolku studeňanského celou akci zahájila Zdeňka Brixová. Následně se slova ujal Petr Tylínek a přiblížil život obou umělců v datech. Oldřich Haken promluvil o situaci v obci za života připomínané dvojice a vyzdvihl význam založení spolku. Celé sváteční odpoledne svými písněmi prokládala ředitelka radimské ZŠ Jana Zedníčková doprovázená čerstvě založenou hudební skupinou „V polích.“ Z Památníku národního písemnictví v Praze přijela pozdravit přítomné Hana Klínková, naše významná váchaloložka. Upozornila na dosud opomíjenou kvalitu díla Anny Mackové. Hřebem večera bylo vyprávění paní Boženy Rusové, přímé pamětnice a sousedky „od naproti.“ Z jejich slov někdy až mrazilo. Setkání uzavřel Petr Tylínek četbou Váchalova „Strašlivého zpívání o zarmoucených studeňanských sousedech“ vytištěného Léta páně 1938 v září. Poté měli všichni možnost navštívit malé muzeum a prohlédnout si ukázky díla Josefa Váchala a Anny Mackové včetně zajímavých dokumentů ze života obce a spolku, založeného roku 2007. Škoda, že se příjemného odpoledne nezúčastnil nikdo z místního zastupitelstva! Úsilí vynaložené k přípravě celé akce by si náležité ocenění určitě zasloužilo.

Petr Tylínek