Dlouho zvažovali pojmenování svých kol a později se shodli na názvu Slavia. Na kola poskytovali dvouletou záruku a na pláště 1 rok, což bylo v té době velice výjimečné.

„Nesrozumitelný" dopis
Jedním z důvodů, které přiměly Václava Klementa k rozhodnutí zřídit vlastní výrobu kol, byla odpověď na jeho dopis zaslaný v červenci 1894 do ústecké filiálky německé firmy Seidel und Naumann. V. Klement ve svém česky psaném dopise žádal firmu, aby mu opravili kolo Germania, „…u níž pohnulo se Plakát firmy.hnací ozubené kolo a to tak, že nejede rovně, nýbrž řetěz se každou chvíli vysmekne…". Za několik dní mu byl česky psaný dopis vrácen s tužkou psanou poznámkou – „Chcete-li od nás odpověď, požadujeme vaše sdělení v nám srozumitelném jazyce". Na základě této zkušenosti se „mladoboleslavský kupec" Václav Klement rozhodl opravovat, montovat a nakonec i vyrábět kola vlastní.

Společníci si nejprve pronajali dílnu v Mladé Boleslavi v Benátské ulici, v dnes již neexistujícím domě Na hejtmance čp. 49/III. Na jaře roku 1898 byl zakoupen nový pozemek v místech dnešní automobilky a začalo se s výstavbou nové továrny.

Éra motocyklů
V roce 1898 podnikl Václav Klement také cestu do Paříže, aby zjistil, jakým směrem se ubírá jeho obor. Zde mimo jiné objevil motocyklettu bratří Wernerů, která byla poháněna motorkem nad předním kolem. Jednu motocyklettu přivezl Klement i do Mladé Boleslavi.

O rok později již pánové Laurin a Klement vytvořili skutečný motocykl. I nadále se ve firmě vyráběla kola, ale rokem 1899 začala také éra motocyklová.
Plakát firmy Laurin & Klement bude součástí výstavy s názvem Šlápněte do pedalů!, která bude probíhat ve dnech 30. května – 28. září 2014 v prostorách zámecké galerie. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 29. května v 17 hodin.  Jana Kořínková