Nejlepšího průměrného výsledku v obou testovaných předmětech dosáhli vloni u přijímaček uchazeči o čtyřletém studiu na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Škola patří k nejvyhledávanějším v okolí, každoročně je mezi uchazeči velká konkurence, o čemž svědčí i průměrné skóre v testech z českého jazyka. Vloni v průměru uchazeči o studium na jičínském gymplu úspěšně vyřešili 72,2 procent úloh. Nezaostávali ani v matematice, v té uspěli průměrně v 57,9 procentech.

Podle ředitele gymnázia Miloše Chlumského však dobře napsaný test k přijetí nestačí. Přestože je skóre u jednotných přijímacích zkoušek velkou součástí úspěchu, škola hledí také na snažení žáků v posledních ročnících základní školy. Na účasti na olympiádách a dobrých známkách na vysvědčení lze nahnat až 30 bodů k dobru.

Žáky posledního ročníku základních škol čekají přijímačky na střední. Ilustrační foto.
Tohle jsou základní školy na Jičínsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Deváťačka Pája ze Sobotky se sice místo na gymnázium hlásí na studium asistence zubního technika, na přijímačky se však chystá svědomitě. I na této škole je velký počet uchazečů, nelze tedy nechat nic náhodě. Na testy se připravuje na specializovaných cvičeních ve škole, dojíždí také na přípravné kurzy do Mladé Boleslavi a na kontě má i několik olympiád. Ty jsou ale podle ní snazší, než jednotné testy od CERMATu. "Je to víc o logice a porozumění textu," říká. Pro přípravu na přijímačky je to ale dobrá průprava, mohla si tak vyzkoušet, co s její psychikou udělá časový limit a stres.

"Někdo tomu na základce dává víc, někdo méně. Samozřejmě se to pojí i s otazníky. Plusem tohoto hodnocení je, že se zohlední i to, jak se které dítko snaží už na základce. Odliší se ti, kteří na to kašlali a měli samé čtyřky, ale dobře napsali test u přijímaček. Na druhou stranu však mají pravdu i odpůrci, kteří zdůrazňují, že mohou být velké rozdíly v hodnocení na jednotlivých základních školách," podotýká Chlumský.

Na Lepařově gymnáziu proto stále nejvíce hodnotí výsledky jednotných testů. Za každý, češtinu a matematiku, může žák dostat maximálně 50 bodů. Dále se zohledňují poslední dvě vysvědčení, za každé si může žák přilepšit 15 body.

"Testy jsou pořád klíčové. Ale zkoumali jsme to a je zajímavé srovnání i mezi jednotlivými středními školami. Tam, kde je uchazečů hodně a je velký převis, musí žáci získat alespoň 75 až 80 bodů z obou testů, aby se dostali. Jinde pak ale stačí i jen 25 až 30 bodů," dodává ředitel Lepařova gymnázia.

Na cvičení z českého jazyka k přijímacím zkouškám na střední školy si reportérka Deníku vyzkoušela, co si všechno pamatuje ze základky.
Proč se u přijímaček na střední školy nejvíce daří deváťákům ze Sobotky?

V datech získaných Deníkem od společnosti CERMAT nezaostává ani novopacké Gymnázium a SOŠ pedagogická. Průměrné výsledky uchazečů se od těch jičínských liší jen minimálně - v českém jazyce správně řešili 72,1 procent úloh, v matematice pak 57 procent. V Nové Pace má podle ředitele Pavla Matějovského škola nastavená vlastní kritéria pro přijetí. "Každý z testů musí uchazeč splnit alespoň na 33 procent, aby mohl být přijat. Většinou se jim to daří, uchazeči o studium na gymnáziu toho většinou dosáhnou, na pedagogických oborech to občas někomu ujede, ale jinak také většinou zvládnou limit splnit," říká Matějovský. Každá škola si podle něj může a nemusí tato vlastní kritéria k jednotným přijímacím testům stanovit, podmínkou však je, že budou jednotné testy představovat minimálně 60 procent hodnocení. Podmínky přijetí pak jsou u všech škol od konce ledna povinně zveřejněné na webech.

Přijímací testy - střední školy v okrese Jičín

Podle čeho řadíme školy: Čísla u jednotlivých škol ukazují, jakých výsledků při přijímačkách průměrně dosáhli všichni uchazeči o studium na dané škole. Čím vyšší číslo, tím lepší průměrný uchazeč. Čísla zahrnují přijaté i nepřijaté žáky.

Jde o průměr z přijímaček na čtyřleté studijní obory (nezahrnují tudíž např. šestiletá a osmiletá gymnázia)

Zdroj: Data Deník získal od projektu prijimacky.ai, který je zpracoval na základě oficiálních dat z Cermatu.

Průměrné skóre uchazečů na střední školy na Jičínsku v roce 2023 - český jazyk

Lepařovo gymnázium Jičín - 72,2 %

Gymnázium a SOŠ pedagogická - 72,1 %

Hořické gymnázium - 64,5 %%

Masarykova obch. akademie - 61,8 %

SUPŠSK, Hořice - 59,6 %

Gymnázium a SOŠ pedagogická - 57,8 %

VOŠ a SPŠ, Jičín - 54,6 %

ZA a G Hořice - SŠ a VOŠ - 52,2 %

SŠGS Nová Paka - 48,2 %

SPoŠkA, s.r.o. - 46,6 %

SŠSE Nová Paka - 46,0 %

Střední škola zahradnická - 40,6 %

Průměrné skóre uchazečů na střední školy na Jičínsku v roce 2023 - matematika

Lepařovo gymnázium Jičín - 57,9 %

Gymnázium a SOŠ pedagogická - 57,0 %

VOŠ a SPŠ, Jičín - 47,0 %

Hořické gymnázium - 45,5 %

Masarykova obch. akademie - 44,9 %

SUPŠSK, Hořice - 44,8 %

Gymnázium a SOŠ pedagogická - 40,1 %

SŠSE Nová Paka - 35,7 %

ZA a G Hořice - SŠ a VOŠ - 33,3 %

SPoŠkA, s.r.o. - 28,6 %

SŠGS Nová Paka - 26,6 %

Střední škola zahradnická - 25,5 %