Stavební práce dodá společnost ALFA CZ s.r.o., která ve veřejné soutěži nabídla cenu cca 20,28 milionu Kč včetně DPH. Zrekonstruována bude střecha nad severovýchodním traktem školního komplexu, tedy na bývalou spořitelnou v sousedství Valdštejnském zámku a zámeckého parku.

„Jedna věc jsou vzletná slova o školství jako prioritě a druhá jsou skutečné činy, které se skládají z drobných v zásadě nepodstatných krůčků. Jsem moc rád, že v Jičíně soustavně do školství investujeme, odstraňujeme trpělivě jeden havarijní stav za druhým. Vůbec to není tak samozřejmé, jak se možná zdá na první pohled. Tímto zahajujeme třetí velkou investici v tomto kalendářním roce, vedle mnoha menších, které se počítají v jednotkách milionů korun,“ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

Stav střechy nad Základní školou 17. listopadu je špatný a v případě odkládání rekonstrukce by se navýšil budoucí rozsah prací, nehledě na možná rizika, proto Rada města rozhodla o realizaci této akce. V roce 2015 město Jičín nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci, která byla rozdělena na pět etap. V roce 2016 byla opravena střecha nad třídami prvního stupně z důvodu velkého zatékání vody, což odpovídalo páté etapě v projektové dokumentaci. Nyní je nutné vrátit se k první etapě, která bude velmi náročnou investiční akcí. Záměr zahrnuje stavební úpravy střechy včetně výměny střešní krytiny a klempířských prvků, výměnu bednění a poškozených prvků krovu, ošetření stávajícího krovu, vyzdění nových komínových hlav a také zateplení stropu nad posledním užitným podlažím. Do rekonstrukce spadá také ikonická střešní věžička na rohu ulic Lindnerova a Smiřických.

Napadení baseballovou pálkou.
Útočník napadl kamaráda baseballovou pálkou. Přiznal se, hrozí mu dvouletý trest

Práce začnou ještě na jaře, potrvají až do zimního období a budou poté pokračovat od dubna 2024. V roce 2023 bude profinancována přibližně třetina finančních nákladů, v dalším roce pak zbývající dvě třetiny. V letošním roce městu Jičínu s financováním pomůže zmíněný program na regeneraci památek, a to částkou 630 tisíc Kč. Lze očekávat, že program bude vypsán i v příštím roce, kdy městu Jičínu coby důležitému historickému sídlu bude umožněno čerpat další dotační prostředky na obnovu památek.

Rekonstrukce střechy nad budovou ZŠ 17. listopadu, navíc památkově chráněné, je třetí velkou z aktuálních investic do školních objektů, organizovaných městem Jičín. V současnosti pokračuje rekonstrukce fasády ZŠ Husova a v dubnu 2023 začala přestavba školní kuchyně ZŠ Poděbradova, která vaří nejen pro sebe, ale i pro jiné školy a za jeden den vyrobí 1100 porcí obědů. Nejen kvalitní vzdělávání, ale i kvalitní zázemí pro žáky a školský personál jsou pro Jičín klíčovými prioritami.