U objektu, který byl kolaudován v roce 1985 to nikdo nepředpokládal. Díky lešení, které bylo postaveno kvůli zateplení fasády, se podařilo odhalit závažný problém. Velké množství střešních tašek vykazovalo praskliny.

„Poškození vzniklo v důsledku porušení technologické kázně při výstavbě budovy. Tehdejší stavitelé použili špatný rozměr střešních latí a navíc instalovali betonovou krytinu, která je svojí vahou pro tento typ objektu nevhodná. Těžké tašky tlačily na latě, prohnuly je a dále došlo i k poškození samotných tašek," vysvětlil nám starosta města Tomáš Komárek.

Oprava střechy proto byla zařazena po dohodě s městečkem do akcí letošního roku. Odborná firma nejprve provedla demontáž staré krytiny, latí a podbití. Následovalo očištění krovu, jeho impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám a instalace hydroizolační fólie. Nově byly položeny latě a pálená střešní krytina, která konstrukci zatěžuje méně než betonová. Na závěr byly instalovány nové klempířské prvky.

„Zpětně už nemůžeme uplatňovat náhradu, domov za opravu střechy zaplatil půl milionu korun včetně daně," dodal T. Komárek.    (tk,kov)