Nejvíce řešené problémy dětí i dospělých v Královéhradeckém kraji představily na online odborném setkání vedoucí Linky bezpečí a Rodičovské linky. Linka bezpečí funguje zejména pro děti a dospívající do 26 let. „Klienti ji využívají ve chvíli, kdy se potřebují poradit o tom, zda se mají se svou potíží obrátit na odborníka. Někdy také chtějí problém jen sdílet,“ upřesňuje vedoucí odborných služeb Kateřina Lišková. Po zavolání na telefonní číslo 116 111 jsou klienti přepojeni na zkušeného konzultanta, který ma za sebou minimálně 150 hodin školení na telefonickou krizovou intervenci. Pro ty, kteří se o svých náročnějších problémech bojí nebo stydí mluvit funguje také email pomoc@linkabezpeci.cz, na odpověď však v takovém případě můžete čekat až tři pracovní dny.

Mezi nejčastější témata řešená na Lince bezpečí patří psychické potíže u dětí. Za minulý rok se na službu obrátilo téměř 124 tisíc mladých lidí, čtvrtina z nich kvůli sebevražedným sklonům nebo depresím. Další čtvrtina řeší rodinné problémy a také sexuální témata. „Naši klienti řeší svoje sexuální dozrávání, o čemž se někdy těžko hovoří s rodiči,“ vysvětluje Lišková. Dospívající pak řeší i vztahy mezi vrstevníky, týrání, zneužívání, zanedbávání nebo šikanu. „Toto rozložení témat je trend, který zaznamenáváme během posledních čtyř, pěti let,“ dodává vedoucí odborných služeb.

Lidé častěji řešili strach z nemoci

Oproti roku 2019 se vloni rapidně zvýšil počet volání kvůli strachu z nemoci či bolesti, a to o téměř 200 procent. Výrazné zvýšení nastalo v roce 2020, ve kterém i život dětí a dospívajících výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, také u tématu kyberšikany nebo sebepoškozování. Specifický školní rok naopak pravděpodobně přispěl ke se snížení počtu případů šikany ve škole. Ubylo i problémů s vysvědčením.

Volání na linku je anonymní

Rozložení témat mezi regiony není přesně zmapované, a to zejména z důvodu anonymity volajícího, který nemá povinnost sdělit své osobní informace. „Neregistrujeme typické téma pro nějaký kraj. Nezjišťujeme, odkud klient je, pokud to není potřeba vědět například kvůli oznamovací povinnosti,“ doplňuje Lišková. Z věkových statistik, které má Linka bezpečí k dispozici vyplývá, že nejvíce klientů je ve věku 14-17 let, přičemž dvě třetiny volajících jsou dívky.

Výjimečně zasahovali i záchranáři

V některých případech musí pracovníci Linky bezpečí odhalit anonymitu volajícího a předat jeho kontakt Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Děje se tak ale zcela výjimečně pouze při ohrožení života a zdraví volajícího. V loňském roce zasahoval OSPOD či záchranná služba pouze v desítkách případů z celkových 124 tisíc volajících. Pokud nejde o život či zdraví, linka mu pouze předá kontakt na příslušný OSPOD či jinou službu a další kroky řešení už dále nechává na klientovi.

Speciální linka funguje i pro rodiče

Kromě dětí a dospívajících se mohou na odborníky obrátit i rodiče, pro které funguje speciální Rodičovská linka. Nejčastěji se na ní podle statistik obrací rodiče dospívajících dětí ve věku od 13 do 17 let. Oproti Lince bezpečí se na Rodičovskou linku obrací jen zlomek lidí. Loni zde odborníci poradili necelým dvěma tisícům rodičů. Na linku volají zejména matky, které trápí jejich rodinné vztahy. Vůbec nejčastějším tématem je rozvod. „V první fázi rozvodu se klienti připravují a potřebují konzultovat první kroky, především jak o tom mluvit s dětmi,“ říká o nejprobíranějším tématu vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová.