Zastupitelstvo Kopidlna vydalo obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her. Tento zákaz platí na celém území města pro bingo, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu. Hry, které byly městským úřadem povoleny před tím, než nová vyhláška nabyla účinnost, smějí být provozovány do konce letošního roku. „Především jsme nechtěli, aby se k nám stahovali hráči z měst, kde tato vyhláška už platí,“ říká starostka Hana Masáková.