„Naše škola se jako každoročně zapojila do projektu společnosti SCIO. Cílem bylo zjištění úrovně znalostí žáků 9. ročníku v matematice, českém jazyce, cizím jazyce (anglický a německý jazyk) a úrovně obecně studijních předpokladů v porovnání s ostatními školami v ČR. Deváťáci svými výsledky jistě nezklamali, ba naopak, někteří dosáhli velice pěkných výsledků. Testování jsme realizovali on-line, což znamenalo, že všichni zúčastnění zaznamenávali řešení přímo do počítače ve škole,“ uvedla zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Hlušice Marcela Vaňková.

Výhodou tohoto způsobu je téměř okamžité ověření výsledků a následné vlastní vyhodnocení. Souhrnnou zprávu spolu s výčtem jednotlivých výsledků každého žáka obdržela škola během měsíce. Zajímavým zjištěním bylo porovnání, jak žáci využívají vlastní studijní potenciál. Celkově kladných hodnot bylo dosaženo v anglickém jazyce a českém jazyce, kde výsledky žáků byly hodnoceny na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vesnickou školu, hodnocení jistě velice potěší a dokáže smazat veškeré mýty o mylné preferovanosti škol městských. Nejnáročnější testy dle celorepublikového srovnání byly z matematiky, ale i v této oblasti bylo u našich žáků vyhodnoceno optimální využití studijních předpokladů.

V individuálních výkonech dosáhli vynikajícího výsledku: Kateřina Kánská (Aj 96, M 91, Čj 89 percentilu, maximum stupnice je 100), Lukáš Holman (Aj 91, Čj 86), Zuzana Řeháčková (Čj 90, OSP 90, Aj 75), Michaela Zámečníková (Čj 81, Aj 78, M 75), Martin Kohout (OSP 88), Aneta Tomášová (OSP 81) a nejúspěšnějším v Nj byl Martin Šimůnek (66).

Hodnotu percentilu můžeme zjednodušeně chápat jako počet procent ostatních, které žák předstihl v rámci celorepublikového testování.

„Děkujeme našim deváťákům za svědomitý přístup k testování, za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme šťastné vykročení do středoškolského života,“ dodala Marcela Vaňková.