V úterý byl náš program věnován poznání nejbližšího okolí Čisté u Horek. Každý žák zdolal nejvyšší bod obce, Čisteckou hůru s nadmořskou výškou 587 metrů. Večerní program byl věnován besedě s velitelem hasičů a zároveň starostou obce. Středa byla v duchu celodenního poznávacího výletu do Nové Paky včetně expozice v Klenotnici. Z Nové Paky cesta pokračovala po turistické stezce ke zřícenině hradu Kumburk.

Návrat do Hořic byl ve čtvrtek a všichni byli plní nových dojmů a šťastní, že se vzájemně dobře poznali i mimo školu.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu starostovi obce za poskytnutí ubytování, seznámení s hasičským sborem, a hlavně restauraci Čistá za velice chutné a vydatné obědy. ⋌⋌Kamil Vávra