Na chyby při volbách mohou lidé upozornit do dnešních 16 hodin. Krajský soud rozhodne o oprávnění či neoprávnění stížnosti do dvaceti dnů. V tomto časovém úseku se ve jmenovaných obcích nemohou uskutečnit ustavující jednání zastupitelstva.

V Ostroměři poukázal na chyby při zapisování hlasů ve volební komisi a další skutečnosti anonymní stěžovatel. Po zveřejnění obvinění v našem Deníku se v Ostroměři sešla volební komise a vydala stanovisko, v němž uvádí: „Při sčítání volebních lístků člen komise udělal menší chybu, na kterou upozornil další člen komise. Nesrovnalost byla posouzena a ihned napravena následným sčítáním."

Předsedkyně komise Jana Křelinová tvrdí, že si není vědoma žádného úmyslného zkreslení výsledků.
Ostroměřské zřejmě pranýřuje stejný pisatel jako při posledních komunálních volbách, kdy nakonec soud žádné pochybení neodhalil. Nyní ve své žádosti prý uvedl mnoha důvodů, které nelze podle mluvčí soudu zobecnit.

„Do volební komise jsem jako starosta jmenoval pouze zapisovatelku, pak za naši kandidátní stranu ODS jednu členku. Ostatní členy komise doplnila další seskupení," uvádí starosta Tomáš Gabriel složení komise, aby předešel spekulacím, že stranila ODS.

Ta zřejmě v dalším volebním období nebude řídit život v Ostroměři, i když ve volbách získala nejvíce hlasů a čtyři mandáty. „Proti nám se spojili nezávislí kandidáti, kteří mají v jedenáctičlenném zastupitelstvu šest křesel. Já jsem jednal pouze s Petrou Chudobovou (Nezávislí kandidáti – ženy), ta však nemá o spolupráci zájem, " vysvětluje Gabriel, který zřejmě na starostenském postu skončí.

Rodinné vazby
V Soběrazi žalobce zpochybňuje volby kvůli tomu, že zde kandidovali tři lidé ze stejné rodiny a zároveň tři lidé z téže rodiny byli v okrskové volební komisi. „Informoval jsem se na úřadech. Žádné omezení členů z jedné rodiny na kandidátce neexistuje, rovněž není protizákonné, aby lidé z téže rodiny, pokud nekandidují, seděli ve volební komisi," ujišťuje nás starosta Antonín Hrabec, který získal v komunálních volbách nejvíce hlasů a chtěl by obec vést i nadále.

„Víte, je to složité, nikdo nechce nic dělat, lidé nemají zájem pracovat ani ve volební komisi," posteskl si. I v Soběrazi musí nyní čekat na verdikt krajského soudu.