Projekt za 460 tisíc obsahuje nejen renovaci cesty, ale i její odvodnění, instalaci informační cedule a směrovky a usazení dřevěného krytého posezení u koupaliště.

Cestu nově pokryjí přírodní materiály - kameniva různých frakcí, podložená zpevňující textilií. Povrch je odvodněn příčnými ocelovými svodnicemi. Dílo má být dokončeno v květnu.