Tím prvním jsou úspory za nájem a provozní náklady. Druhý spočívá v tom, že vedení sloučených hořických škol a jejich zřizovatel, kterým je kraj, chtějí vybudovat studentský kampus.

Úpravy nové budovy školy v Riegrově ulici.Minulý týden došlo k přesunu ekonomických oborů z budovy bývalé obchodní akademie do objektu v Riegrově ulici (budova B zemědělské školy, na vloženém snímku úpravy budovy). V letním období, tedy na přelomu školních let, se na řadu dostanou obory sídlící v gymnáziu.

Jde o osmileté gymnázium a sociální činnost. Obsadí uvolněnou obchodní akademie, jíž v nadcházejících měsících čekají vnitřní úpravy.

Podle ředitelky Hany Richtermocové půjde o změnu k lepšímu. 
„Objekt bývalé obchodní akademie bude využíván i nadále, ale jeho vybavení projde náležitými změnami. Do této budovy budou přesunuty třídy gymnázia a oborů sociální činnost. Budou zde zřízeny nové laboratoře pro chemii, fyziku a biologii, jejichž životnost na bývalém sídle gymnázia byla již za zenitem moderní výuky," uvedla Hana Richtermocová.

O přestěhování oborů z bývalého sídla obchodní akademie do stavby v Riegrově ulici hovoří jako o „optimálním řešení". „Zde tím pádem vznikne nový školský kampus, který má vybavení pomůckami, didaktickou technikou, tělocvičnou, internátem, jídelnou a veškerým zázemím, jež je pro moderní výuku tohoto typu třeba. Mnozí z žáků oborů obchodní akademie již nyní v tomto objektu studují na vyšší odborné škole a získávají zde titul diplomovaný specialista. Tímto dochází jen k logickému vyústění zájmu žáků o další pomaturitní vzdělávání."

Za přesuny však také stojí důvod úspor. Budova bývalého gymnázia totiž nepatří kraji jakožto zřizovateli, nýbrž městu Hořice. Vyměřený nájem podle ředitelky činil 802 tisíc korun a k tomu je prý nutné přičíst cenu za energie. To se nevyplatilo především proto, že v domě bylo příliš mnoho nevyužitého prostoru. Kraj chce jenom používat budovy, které vlastní.

Vedoucí majetkového odboru města Hořice Pavel Mečíř uvedl, že Královéhradecký kraj již dodal náležitosti k ukončení nájemní smlouvy.

Jak si město poradí s uvolněnou budovou? „V tuto chvíli se o tom intenzivně bavíme, ale dosud nemáme vhodné řešení. Je to stále velmi čerstvá záležitost. Víc k tomu teď bohužel neřeknu," sdělil místostarosta Aleš Svoboda.

O sloučení

Administrativní sloučení středních škol se uskutečnilo v roce 2011. Některé obory se dočkaly zrušení, ale Hana Richtermocová upozornila, že se tak stalo ještě před vlastním spojením. Na obchodní akademii byly zrušeny obory obchodník a nástavbové maturitní studium pro vyučené prodavače. Tehdy také padl obor čtyřletého gymnázia.

Zvláště jeho zrušení vyvolalo nesouhlasné reakce mezi pedagogy. Dva bývalí zaměstnanci, Šárka Šandová a Jiří Slezák, nejen se školou rozvázali pracovní poměr, ale i loni zahájili přípravy k založení soukromého čtyřletého gymnázia. 24. února od 17 hodin v radničním sále se bude konat debatní beseda na dané téma.

Z vyjádření krajského úřadu lze usoudit, že v blízké budoucnosti se žádný další obor škrtat nebude. Sdělení je však opatrné. „Změny v rejstříku v rejstříku škol, které se týkají oborů vzdělání ve školách, v současné době rada kraje žádné neprojednávala. Navíc, co se zrušení oborů vzdělání týče, tento krok nenáleží radě kraje, ale je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR," uvedla referentka krajského tiskového oddělení Martina Götzová.

To, že kraj neplánuje zasahovat do možností středoškolského vzdělávání v Hořicích, potvrdila i krajská radní Táňa Šormová. „V Hořicích jsou tři SŠ, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Ani na jedné ale kraj snižování počtu studentů neplánuje. Může k němu dojít poklesem počtu zájemců o studium na některé z nich, ale ne rozhodnutím zřizovatele," vyjádřila se radní, která má v gesci školství.