Přesunuti budou zbývající úředníci z budovy bývalého okresu v ulici Havlíčkova, kde má město nájemní smlouvu do konce června. Jedná se o odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který se přestěhuje do 3. a 4. patra Arisu.

Odbor územního plánování a rozvoje města se přemístí ze Žižkova náměstí do pátého patra. Odbor kultury a cestovního ruchu opustí Aris a zamíří na Žižkovo náměstí. Zde zaujme kanceláře po územním plánování v podkroví.

Z Havlíčkovy ulice se také přestěhuje projektový manažer a pracovnice pro krizové řízení, kteří budou mít pracoviště na Žižkově náměstí. V této budově proběhnou drobné přesuny, pracovnice pro komunikaci s veřejností bude mít kancelář s interním auditem v přízemí po matrice.

Do kanceláří ve druhém patře se po odboru územního plánování a rozvoje města nastěhuje krizové řízení a bude zde provizorní zasedací místnost.⋌(md)