Stavební práce se dotýkají především přístavby nad jídelnou, kde v podkroví vzniknou nové učebny pro výuku jazyků a přírodovědy, školního dvora a zahrady. „Nyní probíhají práce na střeše, která byla v havarijním stavu, zprovoznění jídelny komplikuje stavba výtahu,“ upozorňuje místostarosta Petr Hamáček. Školáci zatím na obědy docházejí do ostatních školních jídelen, jídelna na Husovce má začít vyvářet v lednu.

Město získalo na akci dotaci, která pokryje přibližně tři čtvrtiny výdajů. Práce budou dokončeny v průběhu roku 2021.

Náklady 19 milionů

Hotova je kompletní rekonstrukce školního dvora, kde vznikly vícenáklady přibližně 1,447 milionu. Celkové výdaje tak stouply na 19 milionů.

Odstranění svrchní staré vrstvy asfaltu dvora ukázalo, že stavba je v horším stavu, než se očekávalo. Kompletně musela být vyměněna stará kanalizace. „V rámci zemních prací na parkovišti bylo dále zjištěno nedostatečné únosné podloží, kvůli němuž bylo nutné položit nové podkladní vrstvy, aby nedocházelo deformacím,“ uvedl mluvčí radnice Jan Jireš.

Součástí investice je také renovace stávajících učeben fyziky a chemie v hlavní budově školy, a s tím související nákup zcela nových učebních pomůcek i dalšího vybavení tříd.