"Beru to jako dobré znamení, že se přihlásilo hodně firem a bude z čeho vybírat," uvedl optimisticky starosta Nové Paky Josef Cogan.

Nová Paka je na trase z Prahy první bránou do Krkonoš a zároveň leží na půl cesty mezi automobilkami v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí. Současná podoba dopravního řešení tomu ale neodpovídá. Silnice I/16 město protíná a rozděluje na dvě části, mezi kterými mohou chodci jen stěží přecházet. Středem města po průtahu projede asi 16 tisíc aut denně, dlouhé kolony komplikují průjezd městem a zdržují hromadnou, osobní i nákladní dopravu.

Již jsme psali:

O tom, že současné řešení už dávno nedostačuje, svědčí i vysoká nehodovost - podle ŘSD se jedná o více než třicet nehod na jeden kilometr silnice ročně.

"Už aby ten obchvat byl. Každý den tu projíždějí kolony kamionů a přejít ulici je o strach," postěžovala si žena, která žije nedaleko packé polikliniky. Právě tam se doprava před kruhovým objezdem ještě více zpomaluje.

Výběrové řízení na zhotovitele vypsalo ŘSD letos v květnu, jakmile se jim podařilo po několikaletých peripetiích získat stavební povolení. Původně mělo skončit 22: července, nový termín podávání návrhů je ale 21. září. Až poté se rozhodne o termínu zahájení stavby.Plán obchvatu Nové Paky.Plán obchvatu Nové Paky.Zdroj: ŘSD

"Momentálně k tomu víc nevíme. Vybraná firma následně představí harmonogram, podle kterého zjistíme, kde se začne. Obvykle se ale u silničních staveb začíná mosty," vysvětlil Cogan. Těch bude mít nový obchvat celkem třináct.

Jestli vše půjde podle plánu, měla by stavba začít na konci letošního roku. Termíny jednotlivých etap zatím známy nejsou, podle všeho by se ale první auta měla po obchvatu projet už v roce 2024.

Jedná se o jednu z největších silničních staveb v okolí za několik desetiletí. Odhadovaná cena celého projektu se pohybuje okolo 2 miliard korun (s DPH). Po zprovoznění obchvatu bude stávající státní silnice vedoucí Novou Pakou převedena mezi silnice III. třídy.

Tím se Novopackým po letech strastí uleví a život to usnadní i těm, kteří se chtějí co nejrychleji dostat do Krkonoš.

Úsek bude dlouhý 8,5 kilometru. Podle plánů začíná před Kumburským Újezdem, vede v těsné blízkosti Heřmanic a Štikova, následně půlkilometrovou estakádou přes údolí směrem na Vrchovinu a končí za kruhovou křižovatkou ve Vidochově. V minulosti vyjádřili obavy občané Heřmanic. V jejich katastru je totiž naplánovaná jedna z nejsložitějších a potenciálně nejvíc nebezpečných průsečných křižovatek. Podle Josefa Cogana se spolu s ŘSD snažili najít co nejlepší řešení, jiné ale nebylo proveditelné.

"Počítáme, že některé aspekty se budou při stavbě ještě dolaďovat," doplnil. Pro místní by měla být možnost se úseku vyhnout. Součástí stavby bude také vytvoření nových bezpečnějších zastávek autobusů a přeložení velkého množství inženýrských sítí.

Paralelně s výběrem zhotovitele dolaďovalo město a ŘSD majetkové poměry a výkupy pozemků, zároveň je potřeba počítat také s archeologickými průzkumy.

HISTORIE PŘÍPRAV OBCHVATU - Co se psalo před 11 lety:

"O to se ale příliš nebojíme. Jsme tady už dost blízko horám, takže nějaké staré a významné nálezy neočekáváme. Dělá se to ale hlavně kvůli pozůstatkům po Sovětech, kteří tudy procházeli a nechali po sobě množství munice," vysvětlil Cogan.

Město se významně podílelo na výkupu pozemků, čímž značně urychlilo proces a usnadnilo práci ŘSD.