Jedná se hlavně o vynucené přeložky rozvodů nízkého napětí a venkovních vodovodů pro závlahy hřišť. V projektu byla totiž řešena přeložka jen části sítí, existence všech nebyla podle informace z radnice známa. Prodraží se i demoliční práce.

Zakázku realizuje s cenou 39, 5 milionu korun bez DPH pardubická firma Chládek a Tintěra, která má do konce roku proinvestovat 15 milionů. Po demolici byla zahájena stavba základů a budování přípojek, se vztyčením ocelové konstrukce se počítá začátkem listopadu.

Město získalo na akci podporu z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 15 milionů. „Dotaci očekáváme každým dnem," uvedla tisková mluvčí M. Doležalová.