Stavba s sebou přinese i určitá omezení pro řidiče. „Bude nutná úplná uzavírka silnice č. II/300 v ulici Antonína Rudla v úseku od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku se silnicí I/35. Provoz na silnici I/35 bude řešený kyvadlově v rámci částečné uzavírky," uvedl Jaroslav Šedivý z odboru dopravy Městského úřadu Hořice.

Dočasná deponie staveního materiálu trápí sousedy z hořické Šalounovy ulice už dlouhé měsíce. Se střížnostmi se prý obraceli i na město, z úřadu ale zaznívá, že o jejich stížnostech neví.
Skládka hlíny u nádraží trápí Hořice. Nikdo si nestěžoval, hájí se město

Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravní zátěže na křižovatce „u Batalionu“ bude součástí dopravních opatření řízení provozu světelnou signalizací. „Umístění dopravních semaforů předpokládáme i v dalších etapách stavby dálnice D35 při plánovaných uzavírkách silnic v okolí Hořic. V této souvislosti bude přechod pro chodce v ul. Aloise Hlavatého dočasně změněn na místo pro přecházení," upozornil Jaroslav Šedivý.

Nákladní doprava ve směru Dvůr Králové a Lázně Bělohrad bude po dobu uzavírek na silnici I/35 a II/300 v ul. A. Rudla směrována po silnici č. III/3002 ul. Havlíčkova, kde se u Penny Marketu napojí zpět na silnici II/300. Zároveň bude také provedena úprava jízdních pruhů křižovatky v ul. Aloise Jilemnického a Havlíčkovy ulice, u přechodu pro chodce k prodejně Zeman.

Domácí hospic Duha v Hořicích slaví 15. narozeniny
Domácí hospic Duha v Hořicích slaví 15. narozeniny

„Věnujte prosím zvýšenou pozornost přechodné úpravě provozu na silnicích a místních komunikacích, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám," doporučuje řidičům i ostatním účastníkům silničního provozu Jaroslav Šedivý.

S využitím tiskové zprávy.