„Musíme reagovat na výrazně navýšení cen stavebních prací a materiálů v důsledku války na Ukrajině. Zároveň jsme na základě zkušeností z pandemie covidu změnili dispozice a zdravotnické technologie v laboratořích. Oproti původnímu záměru se jedná o navýšení přibližně o 11 procent. Věřím, že zastupitelé změny schválí, aby nový pavilon mohl pacientům začít sloužit už v prvním čtvrtletí příštího roku,“ sdělil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

V nové multifunkční budově Oblastní nemocnice Jičín v podzemním podlaží vznikají kromě laboratoří a magnetické rezonance také skladové prostory, strojovny a šatny pro personál. V prvním nadzemním podlaží bude transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek a interní ambulance a poradny. Ve druhém patře pavilonu projekt počítá s centrem klinických laboratoří a ve třetím s hemodialýzou. Ve čtvrtém patře bude mít zázemí stacionář onkologie, v pátém budou prostory pro provozní technologie budovy. Součástí stavby nové budovy pavilonu A bude i jednopodlažní spojovací koridor, který naváže na stávající krček mezi pavilony D a E.

Pavilon A by měl být hotový v první polovině roku 2023. Vyrostl na místě staré budovy interny.
První kroky pavilonem A. Jičínská nemocnice dala nahlédnout do interiéru stavby

Stavba nového pavilonu, která začala v srpnu 2022, pokračuje podle harmonogramu. „Aktuálně jsme již prostavěli zhruba 300 milionů korun. V objektu nyní probíhají práce uvnitř budovy, kdy stavaři například vylévají hrubé podlahy, pokládají obklady, montují okna, veškeré rozvody a zateplují spojovací krček budov. Ve fázi dokončení je i hrubá stavba na objektu náhradního zdroje. Stavební práce by měly skončit na konci září s předpokladem, že pavilon by mohl zahájit provoz již v prvním čtvrtletí roku 2024,“ doplnil náměstek Bulíček.

Oblastní nemocnice Jičín má zhruba 800 zaměstnanců a 500 lůžek. „Díky této krajské investici bude mít jičínská nemocnice multifunkční pavilon s nadčasovými prostory pro potřeby pacientů, s vyhovujícím zázemím pro zdravotnický personál a další zaměstnance. Lékaře a sestry tu budeme mít pouze tehdy, pokud jim kromě odpovídajícího finančního ohodnocení poskytneme podmínky pro další odborný rozvoj v prostředí vybaveném novými technologiemi. Stavba pavilonu A v Jičíně není jedinou velkou investiční akcí, neboť modernizace všech krajských nemocnic patří k našim hlavním prioritám,“ dokončil hejtman Martin Červíček.

Daniel Malý se stane novým ředitelem Oblastní nemocnice v Jičíně.
Personální otřesy. Jičínská nemocnice mění ředitele, Slámu nahradí náměstek Malý