Pro rozšíření plochy byla vybourána příčka do sousední autobusové čekárny. Jaroslav Zajíc, který práce prováděl, zajistil nové elektrické rozvody, vyměněny byly dveře i okna, položena zádlažba. Zařízení bylo zatepleno a omítnuto. „Nyní vybavujeme interiér, knihovnu bychom chtěli zprovoznit během června. Ale některým nedočkavcům jsme již čtivo vyměnili,“ říká knihovnice Vlasta Horáčková. Stavští se mohou navíc těšit i na internet, který zde bude zpřístupněn.