Ivan Truhlička do funkce usedl v polovině roku 2013. „Když jsem nastoupil, prošel jsem si školu od půdy po sklep. Zděsilo mě, že ve všech částech střechy je patrné, že do budovy zatéká. Je to vidět na první pohled. Prkna a trámy už začínají být zasaženy hnilobou. Podle mého názoru je nutné s tím začít něco dělat," sdělil.

Podle Jakuba Šmída z jičínského odboru investic je rekonstrukce v plánu. Odehraje se v pěti etapách. Důležitý je však souhlas zastupitelů. „Nelze obecně říci, že stav střechy v některé části objektu je nejhorší. V každé z etap lze nalézt určitá místa, kde je konstrukce střechy narušená, případně kde je nutné provést opravy a výměny poškozených konstrukcí krovu," sdělil. A připojil upozornění: „Je důležité především začít s rekonstrukcí, ať už z kterékoliv strany objektu."

Nákladná položka
Učitelé základních škol, plus představitelé K-Klubu a sportovních zařízení, v nedávné době vypracovali plán důležitých investic do budov spojených se vzděláváním, jejichž majitelem je město. Sečteme – li vskutku všechny požadavky včetně sportovišť, nezbytné investice se v příští dekádě budou řádově pohybovat okolo 265 milionů korun, i když s tímto číslem budou ještě hýbat výsledky jednotlivých výběrových řízení.

Co se týče opravy střechy na rozměrné budově základní školy v ulici 17. listopadu, z hlediska předpokládaných nákladů je na druhém místě. Odhady hovoří o 28 milionech korun a je to částka vzešlá z hotové projektové dokumentace. Dražší položkou ve výhledovém soupisu je pouze výstavba nové tělocvičny pro Základní školu Husova za 50 milionů korun. Nicméně představitelé radnice i školy zdůrazňují, že tento záměr je skutečně otázkou vzdálenější budoucnosti.

Není vidět
Oproti tomu je přestavba střechy na ZŠ 17. listopadu prioritou pro další roky. „Je pravda, že když silně prší, pan školník musí pod místa, kde nejvíc teče, umístit staré kryty od zářivek. Už to začíná protékat do tříd. Časem to může být mnohem horší," popsal situaci ředitel Ivan Truhlička. „Střecha je něco jako kanalizace. Není moc vidět a nevylepší přímo výuku, ale je absolutně nezbytné ji mít v pořádku. Doufám, že potom zbudou peníze ještě na další záležitosti, jako jsou sociální zařízení," uzavřel.

Pro dnešní rok má Jičín rezervováno 2,5 milionu korun na první etapu, což je střecha nad přístavbou. V dalších letech se uvidí.

Odbor investic dodal, že práce povětšinou proběhnou za provozu školy. Hlučnější a náročnější úkony budou naplánovány na období velkých prázdnin. Otázkou jsou také dotační možností. Jičín jako investor prozatím žádnou subvenci na střechu nemá.