Spolek byl oficiálně zaregistrován dne 29. října na ministerstvu vnitra. Zakládajícími členy jsou ing. Vítězslav Dufek, Jakub Zlámal a František Pavlíček.

Stejnojmenné spolky byly na našem území zakládány na konci předminulého století, co bylo jejich úkolem, je patrné již z názvu.
Členové a jejich příznivci dbali především na pozitivní rozvoj obce, vysazování stromů, údržbu zeleně, svépomocí se snažili zvelebit a zkulturnit své okolí, pořádali společenské akce (plesy, výlety…). Po nástupu fašismu byla veškerá spolková činnost na našem území zakázána.

Pokus o opětovné obnovení po válce sice byl, ale politický vývoj těmto myšlenkám nepřál. Znovuzakládání spolků či obnova nastala až na konci minulého století, po změně režimu.

Vítězslav Dufek nám k založení nového spolku řekl: „Okrašlovací spolek jsme zakládali s myšlenkou navázat na kulturní tradice našich předků a především obec zvelebovat. Každý si jistě povšimne, že dnes obce takovouto péči potřebují.

Naším cílem je především starat se o zeleň v obci, neboť již při prohlížení fotek je zřejmé, že ještě před několika desítkami let byla vesnice upravená a zkultivovaná. Dnešní realita je taková, že kolem silnic často zeleň není sekána několik let, o přerostlých stromech a špatné viditelnosti ani nemluvě.“

Spolek chce dále usilovat o povznesení kulturních hodnot, rozvíjet volnočasové aktivity, podporovat spolupráci mezi občany a místní samosprávou.

„ Hlavní cíl, který má ovšem každý spolek splňovat, je setkávání občanů a jejich vzájemná komunikace. Dnes žijeme v globalizovaném a uspěchaném světě, kde má každý svých starostí dost. Ale právě proto si myslím, že sousedská setkání, společná práce, ale i zábava jsou příjemné odreagování zvláště v tak malé obci, kde žádná jiná kultura nefunguje,“ konstatuje V. Dufek.