Výměna chladící technologie patří mezi největší investice města v letošním roce. Během ní bude odstraněna zásoba dvou tisíc litrů čpavku. Nové chladící vybavení se na tento zdraví nebezpečný materiál již spoléhat nebude.

Výměna strojů ohrožena není

Celkové náklady jsou více než 10 milionů korun včetně daně. Zakázku získala firma Energo Choceň.

Jičín se na dnešním zasedání rady rozhodne, jak bude postupovat. K přerušení již probíhajících prací zřejmě nedojde, na stole však je myšlenka vymáhání škody po autorovi projektu. Také je pravděpodobné, že se Jičín vůči rozhodnutí poskytovatele odvolá. Druhý místostarosta Jan Jiřička odmítl předjímat rozhodnutí před schůzí. „Stanovisko zatím není. Mluvil jsem o tom se starostou a místostarostou, ale k závěru musí dojít celé vedení města. Na zasedání rady projednáme možnosti případného vymáhání částečné ztráty," uvedl.

Obchodní názvy

Státní fond našel v dokumentaci problém s názvoslovím. Projekt totiž uvádí konkrétní obchodní názvy součástek, nikoliv obecné pojmy, což poskytovatel dotace označil jako diskriminaci některých firem ve výběrovém řízení. Autorem dokumentace je projektant Petr Dudek.

Město podle prvního místostarosty Petra Hamáčka obchodní názvy řešilo už v minulosti. Dotázalo se zpětně Petra Dudka. Ten prý dokumentaci doplnil o vysvětlující odstavec. 

Autor projektu městu také sdělil, že obchodní názvy jsou nutné a že bez daných komponentů by strojovna vůbec nefungovala. Projektová dokumentace tedy obsahuje specifická označení součástek, doplněný odstavec ale říká, že výrobky mohou být nahrazeny jinými, které mají stejné vlastnosti.

„Přiznám se, že Jičín nemá žádného odborníka na rekonstrukci chlazení u stadionu. Je to pro město neobvyklá investice, se kterou tu nikdo nemá zkušenosti. Proto se musíme spoléhat na slovo odborníka," uvedl Petr Hamáček.

Ladislav Brykner, projektový manažer města, hovoří obdobně. „Pokud projektant a odborník řekne, že je to v pořádku a jde o chlazení v zimním stadionu, což je věc, která pro nás přichází pomalu jednou za život, dáme na jeho stanovisko," uvedl. Dále řekl, že nelze ani hovořit o pochybení. „Je to korekce. Dotace byla jednoduše upravena o pětadvacet procent směrem dolů. U dotací platí, že nejde jenom o to je získat. Nikdy nedostanete pevnou částku. Další boj spočívá v tom, udržet je během celého procesu," konstatoval.

Ladislav Brykner dále uvedl, že znění dokumentace je v souladu s českým právním řádem. Obchodní názvy ale naráží u evropských norem. K nim Státní fond životního prostředí přihlédl, protože je financován Evropskou unií. Jičínský zimní stadion byl před několika lety zrekonstruován. Náklady se vyšplhaly ke sto milionům korun. Hala přitom nebyla dostavěna a dosud fungovala jako polootevřená. Ve stomilionové investici navíc nebyla rekonstrukce strojovny, město k ní přistoupilo až nyní.

Neuzavřená střecha snižovala kvalitu ledu a způsobovala průvan, který obtěžoval diváky. Na podzim se také v hale kondenzuje pára, která zhoršuje viditelnost při utkáních a také poškozuje dřevěnou konstrukce. Město se proto rozhodlo v roce 2016 střechu dokončit. To přijde zhruba na osm milionů korun.