V Lázních Bělohradu registrují 7 nových případů (2,O2%). Staré Hrady s šesti případy za sedm dní se řadí mezi obce s nejvyšší mírou nakažených.