Jiná elektrozařízení lze vhazovat do červených kontejnerů. Za každých 100 přístrojů vyhlašovatel kampaně, kterým je kolektivní systém ASEKOL a.s., předá jeden nový mobilní telefon lokální charitativní organizaci, již si určí samotný soutěžící. Jičín tu svou zvolí po vyhodnocení aktuální kampaně.

Po Jičíně jsou rozmístěny červené kontejnery pro vysloužilá elektrozařízení. K jejich sběru se váže titul Aktivní obec, jejíž vyhlášení bude na podzim.   (jj)

Obec Lužany vybuduje za 4 miliony z hostince vývařovnu s výdejnou pro děti a seniory.
Za čtyři miliony bude z hostince vývařovna