Jednomyslně schválili záměr vybudovat v lokalitě nové inženýrské sítě a následný prodej jedné z pěti budov firmě Esweld, s.r.o. „Firma sdělila radě, že do budoucna plánuje zřídit pět až deset nových pracovních míst. Proto bychom o ni měli stát a zajistit, aby z Hořic neodešla," prohlásil místostarosta Aleš Svoboda.

Společnost Esweld, která se specializuje na výrobu svářečské techniky, objekt odkoupí za necelé dva miliony korun s tím, že následně provede rekonstrukci. Nákup podmiňuje vybudováním nových sítí pro napojení tohoto objektu. Městu na výstavbu technické infrastruktury přispěje částkou ve výši 300 tisíc Kč. Předběžný odhad celkových nákladů činí 2,1 milionu korun.

Projekt technické infrastruktury se týká nových přípojek kanalizace, plynovodu, vodovodu a elektrické energie.

Vloni už byla jedna z budov prodána společnosti Czech Stone Cluster.
„Myslím si, že záměr přilákat do Hořic velkého zaměstnavatele není moc reálný. Místo toho se musíme zaměřit na menší firmy, které nabídnou práci několika lidem," pravil starosta Ivan Doležal.

Budovy jsou v neutěšeném stavu, proto zájemci musí investovat do oprav. Firma Esweld má již připravený projekt na rekonstrukci objektu, náklady jsou vyčísleny zhruba na 3,5 milionu Kč.