Čekalo na ně plnění úkolů, na kterých ukázali, jak znají barvy a geometrické tvary, jak umí stříhat, počítat a třeba také zavázat kličku. Při plnění úkolů jim pomáhali jejich budoucí spolužáci, kteří byli převlečeni za zvířátka.

Všichni předškoláci byli velice šikovní a my se těšíme na další setkání v červnu.   Hana Tulková