Spor se naplno rozhořel zhruba na začátku léta letošního roku, kdy vedení nápravného zařízení areál uzamklo a znemožnilo tak obyvatelům obce neomezený vstup, na který byli až do té doby zvyklí. 

Pozemek, jenž je majetkem státu, příslušníci vězeňské služby začali mimo jiného využívat na výcvik služebních psů, což ve Valdicích vzbudilo velkou vlnu nevole. „Tato plocha je vedena v územním plánu obce jako občanské vybavení se způsobem využití jako sportoviště a k rekreaci. Proto nerozumím tomu, jak je možné, že tam probíhá výcvik psů a nikdo se nad tím nepozastavuje," kroutí hlavou starosta, který z tohoto důvodu podal podmět na Krajskou hygienickou stanici Hradec Králové. Jejich stanovisko ho ale nemile překvapilo a přijde mu trochu nelogické.

„V odpovědi mi napsali, že se problematikou společného využívání travnatých ploch nezabývali, jelikož není v rámci státního zdravotního dozoru legislativně upravena. Nicméně to konzultovali se specialisty Státního zdravotního ústavu Praha, ale ani tam dosud v rámci hodnocení rizik podobný případ neposuzovali. Závěr je tedy takový, že pokud se jedná o travnaté plochy, které jsou využívány lidmi a zvířaty zároveň, je nutné dodržovat základní pravidla hygieny," vysvětluje Žurek.

Starosta v září zaslal vedení věznice žádost o poskytnutí informací, ve kterém položil dotaz, kdo konkrétně a z jakého důvodu rozhodl o tom, že fotbalová plocha bude využívána k výcviku psů a jestli se jedná o stav trvalý.

SNAHA O SMÍR

„Místo stručné a jasné odpovědi jsme obdrželi čtyřstránkový dokument, ve kterém nám sdělili, že podle listiny základních práv a svobod a rovněž podle zákona o svobodném přístupu k informacím nám nejsou povinni tyto informace poskytnout," nechápe Žurek, který se marně snaží s ředitelem nápravného zařízení Jiřím Machem sjednat schůzku.

„Byl bych rád, kdyby on sám přišel a vysvětlil místním, proč je hřiště uzamčeno a z jakého důvodu zde probíhá kynologické cvičení. Lidé si stěžují mně a žádají mě o nápravu. Bohužel já jsem bezmocný, ale mohu s čistým svědomím říci, že jsem udělal a stále dělám maximum pro to, abych celou nepříjemnou záležitost vyřešil," ujišťuje první muž radnice Valdičáky a dodává, že si je plně vědom, že se jedná o státní pozemek a už vůbec nepopírá potřebnost sportoviště pro věznici.

„Hřiště využívají maximálně tak v průměru hodinu denně, někdy ani to ne, takže si myslím, že by bylo fér, kdyby bylo běžně přístupné, a tím myslím pro všechny obyvatele obce, i pro příslušníky vězeňské služby. Rozhodně není mojí snahou jim na pozemek zamezit přístup," argumentuje a dodává, že obec je do hřiště, v případě, že by jej získala do svého majetku, ochotna investovat.

VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ

Dalším krokem, jenž obec v jednání učinila, byl dopis na Generální ředitelství Vězeňské služby přímo k rukám generálního ředitele Petra Dohnala.

„Ten mi doporučil se s Jiřím Machem domluvit a nevyvolávat zbytečné konflikty. Bohužel přesně o toto se už několik měsíců bez úspěchu snažím," uvádí Žurek a pokračuje: „Velmi zajímavé je také vysvětlení Dohnala v jeho dopise, jenž zní, že věznice s novou kompetencí do roku 2025 předpokládá využívat tento prostor při samoobslužných aktivitách u vybraných odsouzených v rámci programu zacházení na výstupním oddělení. Co si pod tímto představit, opravdu nevím.

Nelze jen nečinně přihlížet, jak se hospodaří se státním majetkem, který by měl být využíván co nejvíce k účelu, ke kterému byl určen. Jsem zvědavý na odpověď ministerstva financí, které zastupuje vlastníka pozemku hřiště, což je ČR, na naší žádost o prověření potřebnosti tohoto majetku pro věznici," uzavírá starosta.