Na dnešní dopoledne si naplánoval slavnostní rozloučení v kulturních zařízeních města, odpoledne zavítá se zdravicí do technických služeb.

V pondělí dopoledne pak plánuje návštěvu škol, aby se poté rozloučil s pracovníky úřadu a od 13 hodin pozval do své kanceláře veřejnost.
Na radnici to bude možná připomínat sedmdesátá a osmdesátá léta, rozdávat se budou propagační a upomínkové předměty, kdo bude mít zájem, může se s hlavou města vyfotit, získá tu i foto s podpisem a podávat se bude také občerstvení. Zda z fondů radnice nebo starostových jsme nezjistili.
V 17 hodin se rozhodl Rudolf Cogan otisknout poslední razítko a naposledy se zvěčnit. Pak už zamíří do budovy gymnázia, kde se uskuteční ustavující schůze nového zastupitelstva. Začátek je plánován na 17.30.

Před zahájením hodlá Rudolf Cogan poděkovat končícím členům zastupitelstva –
– Tomáši Roučkovi (ODS), Josefu Tůmovi (Sportovci pro Novou Paku) Josefu Hendrychovi (ODS) a Jaroslavu Nožičkovi (Volba pro město).
Po slibu členů zastupitelstva (předsedá František Vitoch) bude stanoven počet členů rady (pět) a místostarostů (dva). Funkci uvolněného místostarosty má zastávat Pavel Bouchner (Sportovci pro Novou Paku), neuvolněného Milan Pospíšil st. (Volba pro město).
Po schválení postupu volby dojde k volbě členů rady města, starosty a místostarostů. Na starostu města je navržen Josef Cogan (Sportovci pro Novou Paku).

Součástí ustavující schůze bude i volba osadních výborů a jejich předsedů v obcích Heřmanice, Kumburský Újezd, Podlevín, Přibyslav, Pustá Proseč, Radkyně, Studénka, Štikov, Valdov, Vlkov a Vrchovina.
Závěrem budou zvoleni předsedové výborů zastupitelstva.

Kompetence radních
Josef Cogan jako starosta bude po čtyři roky zodpovídat především za finance (i rozpočet), bude mít na starosti právní problematiku, jednání města navenek, komunikaci s tiskem, rozhlasem, televizí. Zodpovídá za práci zastupitelstva, výbory zastupitelstva, má pod patronací zajišťování dotací, cestovní ruch a územní plán, urbanizaci ad.

Pavel Bouchner odpovídá za stavební investice, dopravu, silnice, chodníky, cesty, náměstí, veřejné osvětlení, správu a privatizaci budov a bytů, pod palcem bude mít osadní výbory, zodpovídat bude za nákup, prodej a nájmy pozemků, řešení stížností, petic a podnětů, práci rady a výborů silničního a kontrolního.

Milan Pospíšil st. bude zodpovědný za vzdělávání, kulturu a umění , spolkový život, pečovat bude o ochranu památek, bude dohlížet na výbory sportovní, kulturní, školský a sociální. V jeho kompetenci bude rozhodování o poskytování služeb dotovaných městem, dohlížet bude na sport a sportovní zařízení – oddíly, kluby, veřejná i soukromá zařízení, přístup do městských tělocvičen.

Rozdělení mandátů:
V komunálních volbách pro volební období 2014 – 2018 zvítězili v Nové Pace Sportovci pro Novou Paku s osmi mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhá skončila ČSSD se čtyřmi mandáty, následuje Otevřená radnice se třemi mandáty. Stejný počet křesel získala Volba pro město. ODS má pouze dve křesla a KSČM jedno. Šest stran se rozdělilo do koalice a opozice. Vůdčí Sportovci mají za partnery ODS, Volbu pro město a tichou podporu KSČM.
V opozici stojí nová frakce Otevřená radnice společně s ČSSD.
Rada města bude i nadále pětičlenná, starostu Rudolfa Cogana vystřídá bratr Josef, novým místostarostou je Milan Pospíšil st.
Nový člen rady Milan Pospíšil ml. (ODS) bude mít na starosti bezpečnost a krizové řízení, zdravotnictví a také zmírňování sociální stratifikace.
Pátý člen rady Marek Nýdrle (Sportovci pro Novou Paku) odpovídá za lesy a zeleň, hřbitovy, ochranu životního prostředí, informační technologie, odpady a dětská hřiště.