V roce 2013 město počítá s navýšení příjmu z daní o zhruba 10 až 12 milionů korun, a to kvůli novému rozpočtovému určení daní. Příjmy se zdvihnou i díky prodeji městského majetku. Konkrétně budov. Půjde o sumu dvaceti milionů. V příjmové částce se objeví i výrazný přebytek z letošního hospodaření (zhruba 5 milionů).

Přebytek
„Letos jsme se vydusili. Uskutečnili jsme jen projekty s dotací a skončili jsme ve výrazném přebytku. Hlavní akcí je oprava čistírny odpadních vod, která však město nebude nic stát," vysvětluje starosta Rudolf Cogan. Příjmy města by se měly zastavit na částce 219 milionů (letos 144 mil. Kč).

Ve výdajích je především počítáno s dotovanými akcemi – rekonstrukce ČOV Stará Paka( 27 mil.), IX. etapa regenerace sídliště (6 mil.), stavba chodníku na Studénku (3,5 mil.) a kompostárna bioodpadu. (9,5 mil). Mezi velkými zakázkami dominuje stavba bazénu (v roce 2013 30 mil.). O dalších investicích za 7 milionů rozhodnou zastupitelé.

„Příspěvky do školství se nemění, kultuře a sportu trochu přidáme," uvedl šéf radnice. Návrh rozpočtu zatím počítá se schodkem 17 mil. korun.