Ten minulý týden musel skousnout první „velkou" prohru. Jeho koaliční partner, ale i opoziční zastupitelé z řad jičínských sportovců, odmítli výstavbu nového zázemí jičínských sportovců na místním stadionu. A to přes to, že právě tato investice je zakotvena v koaliční smlouvě.

Tento bod, ale i další starostenské momenty, které přinesl jeho první rok vládnutí, bilancoval Jan Malý pro Deník.

Jak hodnotíte svůj první rok v čele Jičína?
Co se týče investičních akcí, tak jej hodnotím kladně. Domnívám se totiž, že převážná část se povedla. Mám na mysli především výstavbu mateřinky na Větrově, zateplení a výměnu oken v mateřských zařízeních Máj a Fügnerova. Pokud jede o školy, tak například k základní škole Husova byla přistavěna školička, která umožnila otevření tří prvních tříd, družiny a kabinetů pro učitelky. Dále byla na této škole vybudována běžecká dráha, venkovní učebna a, podle mého názoru, velice pěkně upravena celá architektura zahrady. Zateplení a výměn oken se dočkala také škola Železnická. Co se pak týče ostatních akcí, tak nesmíme zapomenout na Valdštejnskou lodžii, kde se opravila fasáda a staví se nové terasní zdi. Ke svému závěru spěje i rekonstrukce místní hvězdárny. Dále jsme například provedli rekonstrukci šaten ve sportovním areálu.

Když už jsme u toho sportu, tak minulý týden jste musel skousnout prohru v podobě neodhlasování jedné z největších naplánovaných investičních akcí, tedy vybudování nových šaten ve sportovním areálu.
Prohra? Jak se to vezme. Na radě je často až padesát bodů. Může se tak stát, že mě radní v některých věcech přehlasují. Ale to je odraz demokratického přístupu, a to nepokládám za žádnou prohru. Pokud však jde o problematiku šaten, tak jsem samozřejmě z jednání zastupitelstva velmi zklamán. Jednak mě mrzí to, že se pan Novotný (zástupce koaliční TOP 09) rozhodl, s ohledem na cenu projektu, hlasovat proti. Proti pak nepochopitelně hlasovali i aktivní sportovci a sportovní představitelé z řad opozice. A to přes to, že při předchozích jednáních byli pro. Již exstarosta Puš se v roce 2008 vyjadřoval v tom smyslu, že současné šatny jsou ostudou sportovního areálu a že nové jsou potřeba. Tak nevím, proč i on teď hlasoval proti jejich výstavbě.

Může se mi nabízet jen to vysvětlení, že opoziční zastupitelé využili situace kolem pana Novotného aby mi, jakožto představiteli radnice, dali na srozuměnou, že tento bod mi jen tak neprojde.

V koaliční smlouvě však není jen tato šatna, ale i další resty, které se táhnou několik let. Myslíte si, že se některé, například kasárna či autobusové nádraží, podaří dotáhnout ve vašem volebním období do zdárného konce?
Pokud jde o kasárna, tak to je delší proces, který se táhne již od devadesátých let minulého století. Teprve minulé funkční období se podařilo většinu budov zdemolovat. My postupujeme v tomto projektu dál. Je například vypracována studie a schválen projekt na vybudování inženýrských sítí. Ještě nám zbývá vyřešit problém ohledně archivu okresního soudu, který zde sídlí. Tuto záležitost řešíme s ministerstvem vnitra. Až se tento problém vyřeší a archiv se přesune do jiné budovy, přijde na řadu další demolice, která otevře prostor pro započetí výstavby inženýrských sítí. Jak dlouho to však bude trvat, nemohu předjímat. Ale podle mého názoru by se toto mohlo stihnout do konce mého funkčního období. Tehdy bude už snad jasno a mohlo by to být období, kdybychom mohli uvažovat o prodeji jednotlivých parcel.

A co autobusové nádraží?
To také není problém jen samotného nádraží, ale celé lokality. Je však již zpracována studie. Pod ní je podepsán architekt Kotas.

Další stavbou, která již dlouhou dobu dráždí jičínské, je zdejší Jezuitská kolej. Jak to s ní vypadá nyní?
Zde existuje projekt Balbineum, kde se předpokládá uzavření smlouvy. Následně by mohl být tento ústav využíván k původnímu záměru, tedy pedagogické a vzdělávací činnosti. V tomto období chceme udělat všechny přípravné práce tak, aby na jeho konci byly provedeny konkrétní úkoly.

Co se vám však již povedlo, to je přijmutí vyhlášky proti hazardu.
Ano, to se nám povedlo. Tuto vyhlášku jsme přijali v dubnu. I když i zde to byl docela boj. Někteří zastupitelé totiž nesouhlasili s námi navrhovanou otevírací dobou do půlnoci. Navrhovali dobu prodloužit ještě o dvě hodiny. Nakonec však byla koalice jednotná a náš původní návrh prošel.

A co váš závazek, že pokud ve vašem volebním období bude mít Jičín o tři sta obyvatel více, tak bude vodné a stočné zdarma?
To se nám zatím nepodařilo naplnit. Voda je tak stále zpoplatněna.

Když se podíváme na koaliční smlouvu, myslíte si, že si do konce volebního období odškrtnete všechny její body?
Zatím jsem to vyhodnotili tak, že většina závazků je plněna. První rok však pokládám za ten, kde se dokončují již rozestavěné a naplánované akce. Rok 2016 už bude dobou příprav na velké investiční akce. A to například výstavba šaten, přestavba kina či konec sporů ohledně kulturního domu.

A jak hodnotíte sám sebe ve vedení města?
Svoje působení na radnici hodnotím zatím pozitivně. Toto hodnocení bych snad mohl použít. Do žádných jiných přívlastků bych se nechtěl pouštět. Jednak je rok příliš krátká doba a jednak se mi těžko hodnotí sám sebe. Celkově však úkoly, které jsme si naplánovali, plníme.

Koho máme na radnici

Starosta města: Jan Malý (ANO 2011) - ekonomika, městská policie, architekt, cestovní ruch, sport a tělovýchova, občanské spolky a sdružení, lokalita Kasárna. 1. místostarosta: Petr Hamáček (SPJ) - rozvoj města a územní plán, sociální oblast a zdravotnictví, bytová politika, školství a vzdělávání, kultura a památková péče, přeložka II/286, protidrogová prevence, hazard. 2. místostarosta: Jan Jiřička (VPM) - výstavba, doprava, životní prostředí, osadní výbory, ochrana obyvatelstva a SDH, majetek, spolupráce s NF JMP. Ostatní: Jaroslava Komárková (ČSSD) - školství a kultura, Luděk Havel (SPJ) - rozvoj města a územní plán, doprava, otevřená radnice. Josef Novotný (TOP 09) - kultura a cestovní ruch

Největší projekt

VĚTROV. Stovka nejmenších dětí z Jičína 1. září poprvé nastoupila do nově vybudované budovy Mateřské školy Větrov. Stavba za 42 milionů korun, kterou navrhl architekt David Vávra, připomíná hrad se čtveřicí věží. „Novou mateřskou školou jsme vyřešili nedostatek míst v rámci města," uvedl jičínský starosta Jan Malý. Zatímco v předchozích letech byl v Jičíně nedostatek míst v mateřských školách, při květnových zápisech bylo možné přijmout dokonce děti mladší tří let či bez trvalého bydliště v Jičíně.

Největší dluh

JEZUITSKÁ KOLEJ . Jezuitská kolej v Jičíně se možná dočká přestavby na školské zařízení. Alespoň s tím počítá projekt Balbineum, který plánuje tuto památku restaurovat a vytvořit zde vzdělávací zařízení. S projektem přišli tři lidé: Štěpánka Uličná, Jaromír Gottlieb a Jan Kinderman. Projektantka, bývalý ředitel regionálního muzea v Jičíně a hlava rekonstrukce bývalé židovské školy, čp. 100. Projekt má nyní v rukou radnice, která řeší všechny náležitosti, které předloží na příštím zastupitelstvu.

Poplatky v Jičíně jsou stabilní

Poplatky a ceny: V roce 2010 byla cena vodného a stočného 66 korun za metr krychlový. Aktuálně platíme 78,95 korun. Poplatek za odvoz odpadu byl v letech 2010 a 2011 ve výši 468 korun, v Popovicích 372 korun. Poté vzrostl na 492, respektive 396 v Popovicích. Město zavedlo úlevu pro rodiny s dětmi. V roce 2013 byly z plátců vyjmuty děti do jednoho roku věku. Pro rok 2014 byla tato výjimka rozšířena na děti do čtyř let. V Jičíně je hromadná doprava. Ceny se od roku 2010 nezměnily 7 korun v hotovosti nebo 5 korun přes čipovou kartu. Zvýhodněné jízdné je 4 koruny (resp. 2,5 Kč), a to pro děti (6 15 let), kočárky, zavazadla a psy. Senioři nad 60 let, děti do 6 let a držitelé karet ZTP jezdí zadarmo.

Anketa: Jak hodnotíte rok nové jičínské vlády?

Věra Šejnová, Jičín
Vládu v podstatě ani moc hodnotit nemohu. Moc totiž zdejší politiku nesleduji. Vím, však, že snahy jsou, ale zatím nic stěžejního se nestalo.

Vratislav Zmátlík, Jičín
Zatím se mi nové vedení zdá dobré. Například se mi líbí, že se stará o zdejší kulturní dům. Tak zatím tento rok hodnotím kladně.

Lenka Veselá, Jičín
Upřímně řečeno, politické dění ve městě moc nesleduji. Nevšimla jsem si však, že by se tu za poslední rok stalo něco špatného.

David Junk, Jičín
Situaci v Jičíně sleduji už jen zpovzdálí. Myslím si že jsou věci, které se daří a které se naopak nedaří. Tak jako všude jinde.

Jaroslav Bodlák, Jičín
Rok nového vedení hodnotím zatím neutrálně. Myslím si však, že má snahu město vylepšovat. A zatím se mu to docela daří.

Co se za rok změnilo v šesti městech regionu

Jičínsko - Před rokem vrcholily předvolební hony na hlasy voličů. Vítězové loňských komunálek už měli rok na splnění svých slibů, které lidem před volbami dali. Co se povedlo a co čeká na své řešení? Deník, který denně sleduje dění na radnicích, nyní nabízí shrnutí toho nejvýraznějšího, co se v šesti největších městech okresu od voleb událo. V příštím díle ve čtvrtek 24. září představíme Novou Paku, příští úterý pak Kopidlno.