„Je potřeba upevňovat mezilidské vztahy a vztah k místu, kde jsme se narodili a kde žijeme, což se daří právě při srazech rodáků,“ uvedl senátor. K tanci a poslechu hrála Kyzivátova dechovka vedená Petrem Drahoňovským, vystoupily mažoretky z Kopidlna, zazpíval sbor Smetana, zájemci se mohli projet kočárem, programem provázel Vladimír Gernat. Jáhen Zdeněk Pokorný požehnal obecnímu znaku a praporu a zábava pak pokračovala až do časných ranních hodin. „Účast odhadujeme na 1200 osob, takže jsme spokojeni,“ uvedla starostka Dita Loudová.