Po zkrachování Velišské zemědělské a.s., která v obci působila, musela vesnice koupit v dražbě budovu, v níž sídlil obecní úřad. Dále byla donucena řešit problémy s vodou, neboť třetina obyvatel je napojena na zdroj, který je nyní v majetku soukromého vlastníka. Obec musela okamžitě jednat.

Připravila projekt, získala dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Ministerstva zemědělství České republiky. Vloni byla zahájena stavba vodovodu včetně vybudování vodojemu a dvou nových zdrojů. „Včera jsme měli kontrolní den. Během měsíce listopadu bude zahájen zkušební provoz, který bude trvat šest měsíců.

K vyúčtování dotace z Královéhradeckého kraje dojde ještě letos a ke kolaudaci a vyúčtování dotace z Ministerstva zemědělství ČR v roce následujícím." říká zastupitelka Lucie Pazderníková. Současné náklady na stavbu veřejného vodovodu jsou 17 milionů, dotace činí 14,288 milionů korun. Nový řad vyjde v konečné sumarizaci na více jak 20 milionů korun, a to proto, že v letech 2000 – 2002 obec už položila hlavní řad v hodnotě 4,5 milionu korun. ⋌(ou)