Tu v červnu podepsala nadpoloviční většina obyvatel vesnice a na jejím základě mělo být vyhlášeno místní referendum. Pro faktickou chybu zastupitelé odmítli v červnu návrh na referendum projednat. „Poukázali jsme na rozhodnutí soudu ve věci vyhlášení referenda, který žádost zamítl. Návrh byl podán pozdě a v danou chvíli už nebylo k čemu se vyjádřit,“ uvedl nyní starosta Josef Miclík.


„Obrátíme se na renomovanou advokátní kancelář ve věci prodeje zámku i fungování obce,“ uvedl Stanislav Penc, člen nově založeného občanského sdružení. Zastupitelé dále odsouhlasili, že za 450 tisíc koupí parcelu se stodolou, ze které za zhruba tři miliony korun vznikne nová radnice se spolkovou místností pro hasiče a zbrojnice.

Dále zde bude vybudováno parkoviště. Obec bude na akci žádat peníze z evropských fondů, dotac e bude požadovat i na opravu komunikace.

Připomeňme si některá fakta:

* Obec Staré Hrady nově vznikla oddělením od Libáně v roce 1993.
Hlavním důvodem byla liknavost Libáňských nad údržbou zámku a obava, aby zámek nebyl prodán.

* Počáteční nadšení střídá stereotyp, především proto, že dění v obci řídí a v podstatě ovládá mírně se měnící skupina okolo Josefa Miclika, svého času zamýšleného nástupce Vladimíra Holmana, který již vzhledem k věku neměl dostatek sil pokračovat v dalších náročných pracech. (obnova zámeckého parku, oprava sklepů a podzemních chodeb, pravidelná údržba atd.) Ovšem Miclik nastoupil jen na místo hlídače Památníku národního písemnictví, kde dostává plat doposud.

* Zpočátku se na zámku něco děje (oprava střechy v předzámčí,
zpevnění obvodové zdi v jižním křídle, výměna okapů aj.), ale v posledních letech se zastupitelé odhodlávají opravovat jen to, co jim přímo nařídí úřady starající se o zachování kulturních památek (např. na poslední chvíli provedená záchranná oprava vzácných sgrafit a znaku Pruskovských). Na nutnost ochranného postřiku proti dřevoškůdcům a zamezení postupného vlhnutí a plesnivění jednotlivých zdí zastupitelé, kteří jsou i správci zámku, nedbají. Tím případná částka do oprav roste, zámek začíná postupně chátrat.
Opadává omítka, praská střešní krytina.

* Je prokazatelné, že zastupitelé nepožádali o státní podporu, nezapojili se do výběrových řízení o přiznání finančních prostředků na obnovu a rekonstrukci zámku a nevyužili žádný kontakt vytvořený prací Osvětové besedy, dnešního Občanského sdružení SH, které na zámku od roku 1975 kulturně působí.

* Na svém prvním zasedání zastupitelé předložili záměr zámek prodat
a rovnou představili majitele realitní kanceláře Rudolfa Suka jako kupce.
Toho dle jejich tvrzení našli na inzerát. Důvodem tohoto překvapivého kroku byl údajný špatný stav zámku a nedostatek finančních prostředků na jeho údržbu. Zastupitelstvo vzniklo již podruhé z jedné kandidátky. Ta poslední se jmenovala " Za rozvoj obce". Ve svém programu před volbami neprezentovali svůj jednomyslný záměr zámek v historickém majetku obce prodat.

* Po zveřejnění záměru prodeje se zvedla řada protestů ze strany
kulturní veřejnosti jak dlouholetých účinkujících tak návštěvníků zámku.

Nadpoloviční většina obyvatel Starých Hradů podepsala petici, v které nesouhlasí s prodejem historického majetku obce. Zájemce o zámek na základě # negativních reakci občanů a veřejnosti v lednu odstoupil od záměru zámek koupit.

* Na základě této petice se občanům dostalo po několika bouřlivých zasedáních obecního zastupitelstva ujištění, že v případě, že by se zámek prodával, vyhlásí místní referendum (tedy všichni občané obce se mohou účastnit hlasování, kde volí mezi ano - ne).

* Z řad občanů byly ustaveny dvě komise. Jedna měla prověřit hospodaření obce a druhá stavební stav zámku. Obě zjistily závažné # nedostatky, nejen v nepravdivých argumentech, které zastupitelé předložili jako důvod prodeje, ale i v hospodaření obce a velmi malou snahu při starání se o svěřený majetek. Po požadavku, aby zastupitelstvo nesrovnalosti jasně vysvětlilo, starosta svým dopisem obě komise ruší bez odpovědi na nové okolnosti fungování obce, které doposud nebyly známy.

* Do sporu se vkládají postupně Krajský úřad Královehradeckého kraje a Ministerstvo vnitra. Obě instituce konstatují porušování zákonů a předpisů společně s nestandardním vystupováním zastupitelstva směrem k # občanům, ale nevyvozují žádnou jasnou zodpovědnost.

* Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím muselo zastupitelstvo předložit řadu dokumentů a zápisů z fungování obce. Z nich # mimo jiné vyplynulo, že každoroční finanční audit konstatuje řadu nedostatků a také to, že nedostatky z minulých let nebyly odstraněny. Zpráva vypracovaná na začátku roku 2006 dokonce konstatuje obavu při nakládání s nemovitým majetkem obce. Prostřednictvím zmiňovaného zákona jsme se dozvěděli, že si všech devět zastupitelů vypsalo měsíční odměny v té nejvyšší míře. Tedy obec se 175 obyvateli vyplatí zastupitelům více jak 1,3 milionu korun.

* Velké překvapení bylo zveřejnění nového záměru prodeje v dubnu tohoto roku. Do výběru se přihlásil zmiňovaný královédvorský obchodník s realitami a český stát zastoupený ministrem kultury Václavem Jehličkou. Ten společně s ředitelem Národního památkového ústavu Pavlem Jeriem tlumočili názor odborníků v zachování stávajícího využití a podání pomocné ruky zastupitelům při získávání případných potřebných finančních prostředků pro opravy zámku a také jeho převzetí do správy Národního památkového ústavu, což by znamenalo jeho zařazení do sítě předních hradů a zámků v republice (Karlštejn, Hluboká, Litomyšl, Náchod atd.)

* Mezi občany obce Staré Hrady vznikla nová petice, která požadovala vyhlášení všeobecného hlasování o případném prodeji zámku, tak jak zastupitelé ve svém usnesení slíbili. Ti ovšem na základě údajné formální chyby (na místo přípravného výboru pro vyhlášení referenda bylo napsáno petičního výboru) odmítli se celou věcí zabývat a odhlasovali prodej zámku za nejvyšší nabídku.

* Nejenom zainteresovaným, ale i novinářům se začal celý postup starohradských zastupitelů zdát podezřelý. Zvláště pak proto, že nejvyšší # nabídku dle písemných dokumentů předložil český stát. Obchodník s realitami neuvedl ve své nabídce žádnou konkrétní sumu. Zvídavé otázky dovedly zastupitele ke jmenování tiskové mluvčí obce. Stala se jí Soňa Jindráková - dnešní zaměstnankyně společnosti vlastnící zámek Dětenice, která má na starosti tzv. nové projekty.

* Obec i přes tyto nejasnosti, dopisy od ministra kultury a dotazy novinářů předává na Katastrální úřad v Jičíně kupní smlouvu obsahující i budovy a pozemky, které obec prodat nemůže. V druhém pokuse o převod majetku zase uvádí splátkový kalendář na čtyři roky. Ani toto nemůže starosta # Miclík, který je pod převodem podepsán, učinit. Katastr zapisuje v pořadí třetí smlouvu a zámek přepisuje na majitele realitní kanceláře a jeho manželku.

* Zdálo by se, že osud zámku je zpečetěn. Dle odborníků na trh s realitami je koupě takovéhoto komplexu za částku 1 mil. Euro v době, kdy do České republiky v nejbližším období přijde z Evropské unie velká finanční pomoc pro majitele kulturních památek, a pro takovéhoto kupce velmi výhodná.


Stejně tak fakt, že od nového roku mohou nemovitosti v ČR nakupovat i # cizinci, kteří mají úplně jiný finanční základ, je pro případného # prodávajícího velice výhodný.

* Jelikož celá záležitost s prodejem zámku Staré Hrady a fungováním obce budí řadu podezření, bylo podáno trestní oznámení na zastupitele obce. To prošetřuje kriminální policie v Jičíně. O výsledku budete informováni.

Věříme, že není možné, aby proti vůli nadpoloviční většiny obyvatel obce byl # zámek jen tak prodán, stejně tak se nemůžeme smířit s faktem, že kontrolní mechanismy mající na starost řádné fungování obcí, jen konstatují a nevyvodí žádný postih tam, kde je zákon porušován. Rozhodli jsme se založit Občanské sdružení, které si bere za cíl kontrolu řádného fungování naší obce.


Sdružení zanikne dnem, kdy budou vyhlášeny komunální volby nebo volby předčasné. Bylo by více než logické, kdyby dosavadní zastupitelé MICLÍK Josef, <mailto:> PLODKOVÁ Dana, <mailto:> GROSSMANOVÁ Irena, <mailto:> HORČIČKOVÁ Martina, <mailto:> KEBL František, <mailto:> KOŘENÁŘOVÁ Marie, <mailto:> MATAS Jiří, <mailto:> PAVLÍK Miroslav a <mailto:> ŠVORCOVÁ Jana # odstoupili a nechali tak konat předčasné volby.

Za nespokojené obyvatele Starých Hradů Ilona Hozlarová, Jitka Stoklasová a # Stanislav Penc

Další informace naleznete na interenetové stránce http://sh.bloguje.cz <http://sh.bloguje.cz/> nebo na tel: 605/701081