Zastupitelé na svém posledním zasedání 6. června schválili odprodej historického majetku: zámek Staré Hrady s přilehlými stavbami a pozemky (usnesení zastupitelstva považujeme navíc za naprosto nesrozumitelné, neboť jde o prodej za nejvyšší nabídku, která není jistá) i přesto, že si musí být vědomi následujících skutečností:

1) Jediné seskupení kandidující do zastupitelstva v komunálních volbách v roce 2006 nemělo ve svém volebním programu záměr prodeje zámku.
2) Zastupitelstvo se nezabývalo peticí občanů z 20. listopadu loňského roku, v níž velká část z nich projevila nesouhlas s prodejem zámku.
3) Zastupitelstvo odsouhlasilo na své schůzi 3. prosince 2006 místní referendum. Jeho nevyhlášení odůvodnilo na své další schůzi 26. února tím, že prodej zámku není aktuální, neboť manželé Sukovi prozatím ustupují od záměru zámek koupit. 27. dubna ale byla vyvěšena nabídka k prodeji.
4) Na základě zjištění komisí ustavených na schůzi zastupitelstva 3. prosince 2006 a na základě posouzení pracovníků památkové péče bylo konstatováno, že zámek není v tak havarijním stavu, jak uvádělo zastupitelstvo obce ve svém odůvodnění jeho prodeje.
5) Proto se dne 1. června ustavil přípravný výbor pro organizování místního referenda, který dne 6. června podal návrh na vyhlášení místního referenda. Návrh podpořilo svým podpisem 72 celkem z 134 oprávněných občanů, tedy vyhovoval podmínce stanovené zákonem.
6) Navrhovaná otázka zněla: Souhlasíte s prodejem těchto nemovitostí: objekty zámku čp. 1, 2 a 63 spolu s pozemky st. parc. č. 1, 3/1, 3/2, 3/7, 6/2, 6/4, parc. č. 1 zahrada, v majetku obce Staré Hrady, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, pracoviště Jičín na LV č. 10001 pro katastrální území Staré Hrady, z majetku obce Staré Hrady na třetí osobu?
7) 6. června se konalo zasedání zastupitelstva, na kterém odmítlo dokonce vůbec se zabývat návrhem na vyhlášení místního referenda. Navíc rozhodlo o prodeji shora uvedených nemovitostí za nejvyšší nabídku. Přestože je sporné, kdo uvedenou nabídku podal, obec hodlá prodat zámek a další nemovitosti manželům Sukovým.

Prohlášení starosty

Klíčové je prohlášení starosty obce, který v regionálním zpravodajství pro ČT 1 7. června prohlásil, že „referendum přišlo pozdě a zámek bude prodán do jednoho měsíce“.
Je evidentní, že zastupitelstvo Starých Hradů se ani netají skutečností, že hodlá referendum ignorovat, a má záměr zámek prodat.
Stanislav Penc,
občan Starých Hradů a asistent místopředsedy vlády ČR Martina Bursíka