Události kolem zámku Staré Hrady nabraly v posledních dnech rychlý spád. Je nanejvýš důležité napnout všechny síly a pomoci zvrátit nepříjemnou skutečnost, že zastupitelé chtějí památku prodat.
V pátek byl u Krajského soudu v Hradci Králové podán návrh na vyhlášení místního referenda a návrh na předběžné opatření, aby soud zabránil manipulaci se zámkem a přilehlými objekty a pozemky.

Noviny k záchraně zámku

V brzké době vyjdou druhé noviny k záchraně zámku, které zmapují události posledního půl roku.
Na internetových stránkách http://sh.bloguje.cz je v současnosti 125 dokumentů a novinových článků rozdělených dle času a tématu. Je to vhodný materiál především pro ty, kteří mohou publikovat.
Výpravná brožurka popisující 25 let obnovy a záchrany zámku je na vyžádání zdarma k dispozici v podstatě v neomezeném množství. Jde o čtivou publikaci doplněnou řadou fotografií. Má sloužit jako populární forma seznámení se s novodobou tradicí zámku, která nemá v naší zemi obdoby.