Vysvěcení kostnice administrátorem místní farnosti uzavřelo tříleté období, během kterého se podařilo barokní budovu původní márnice citlivě opravit a vybudovat v ní důstojné místo pro uložení objevených lidských ostatků.

Po vysvěcení objektu pokračovala v kostele přednáška antropoložky Mgr. Horákové, na které seznámila přítomné s výsledky antropologického dohledu, který prováděla při ukládání lidských ostatků a dále poskytla vyčerpávající informace k nálezu a zpracování markvartického nalezeného souboru.

Děkujeme všem, především P. A. Števicovi a zmíněné antropoložce za laskavost a ochotu a těm, kteří přišli samozřejmě za to, že svou účastí podpořili zájem o takto neobvyklou věc.   Romana Tomášů