Dnes odpovídá novopacký místostarosta a radní Stanislav Albrecht (malý snímek).

1. Co se Vám podařilo za první rok nového volebního období prosadit a uskutečnit z volebního programu Vaší strany?
V radě města jsme si rozdělili zodpovědnosti, budu se tedy soustředit na body, které mám na starosti. Naším hlavním cílem je vyrovnaný rozpočet. I když příjmy města pomalu klesají, investice a vyrovnaný rozpočet se nám stále daří skloubit dohromady. Vidím v tom zásluhu předchozího vedení města, nebálo se zefektivňovat služby úřadu.

Nyní ke konkrétním rozjetým investičním akcím.

Pokračuji v řešení průmyslové zóny, kde začíná budovat firma Enika první stavbu. V příštím roce by měla přibýt minimálně ještě jedna realizace v zóně. Hlavním cílem zóny bylo, aby mohly expandovat místní podniky, a to se přesně děje. Mám z toho radost.

Rekonstrukce ZŠ Husitská, kde se jedná o výměnu oken v celém komplexu a nátěr fasády na hlavní budově. Dokončit dílo bychom měli nejpozději letos, financování máme rozděleno ještě do příštího roku.

V mé zodpovědnosti je také sport, zde po dlouhých a složitých jednáních se mi povedlo sehnat podporu pro dofinancování umělého trávníku pro kopanou a zabezpečit ve spolupráci s Markem Nýdrlem (jakožto hlavním motorem) dostatek financí na rozjetí rekonstrukce sjezdovky v Nové Pace.

Mimo to ještě kolegové realizovali či realizují další akce, které pevně věřím budou prezentovat oni.

Co se povedlo mimo volební program, je deregulace nájemného. V současnosti zpracovávám koncepci, jak naložit s domy ve vlastnictví města. Město by nemělo ve velkém deformovat trh s byty i nebytovými prostory, nemělo by „podnikat” v této oblasti a vlastnit pouze byty pro případ nouze občana, a to na co nejkratší dobu.

2. Kde naopak cítíte nedostatky, co se nedaří?
Ne že by se mi něco přímo nedařilo, ale je znát , že jsem ve funkci nový. Po roce se dá říct , že jsem nabral hodně zkušeností, které hodlám zúročit v dalších letech.

Co vím, že se mi určitě nedaří, a ani si nedělám iluze, že se mi někdy podaří, je uspokojení finančních požadavků sportovních organizací. Po prvním roce je mi jasné, že budou vždy nespokojení, dostanou-li jakoukoliv částku z městského rozpočtu.

3. Co je Vaší osobní prioritou?
Určitě aby město Nová Paka bylo příjemným místem pro život. Ve spojení s programem vyrovnaný rozpočet. Můžeme vidět všude kolem sebe, jaké problémy přináší, pokud žijeme na dluh a věříme, že bude líp. Příklady problémů najdeme na všech úrovních společnosti, jedinec, rodina, město či stát.

4. Jak hodnotíte spolupráci se zastupiteli a ostatními radními?
V radě města jsou samí ostřílení borci. Není jednoduché s nimi držet krok, natož se prosadit. Člověk tam získá cenné zkušenosti. Jsem poctěn, že s nimi mohu spolupracovat. Co se mi na tom líbí, že se rozcházíme ve specializaci a tím se vzájemně doplňujeme. Dokonce bych řekl, že jsme tým specialistů z různých oborů.

O zastupitelstvu si myslím, že by mělo v budoucnu vyvíjet větší aktivitu. Nemyslím tím, že nyní pracuje špatně, ale že by mělo mít větší hlad po rozhodování a informacích.

5. Jaké jsou Vaše cíle v tomto volebním období?
Je toho opravdu hodně. Sportovci pro Novou Paku dali do svého programu celkem sedmadvacet priorit z mnoha dalších. Tyto cíle jsou i mými cíli.