Komplex sokolovny sestává z dnešní budovy Masarykova divadla a přilehlého sportovního sálu. Celý tento kulturně významný objekt na Husově ulici vlastní Tělocvičná jednota Sokol Jičín.

O objektu:
Tělocvičné jednotě Sokol patří objekt Masarykova divadla a přilehlé tělocvičny. Dům byl hotov v roce 1894. O šestnáct let později byly vypracovány plány na přestavbu celé tělocvičny, ale už následujícího roku bylo rozhodnuto jeviště zatím ponechat a vedle vybudovat nový tělocvičný sál. A tak od roku 1911 měla sokolovna dva sály. Za války byl celý dům přeměněn na vojenskou nemocnici. Podle návrhu architekta Č. Musila byl dům v roce 1926 přestavěn na nové divadlo (Masarykovo ) s otočnou scénou a koridory. Dne 22. října 1921 navštívil sokolovnu president Tomáš G. Masaryk.

Organizace nicméně nemá prostředky na rekonstrukci kotelny a vzduchotechniky, a tak do hry vstupuje i město Jičín, které má zájem se o důležité kulturní zařízení postarat. Nechce ale investovat velký objem prostředků do nemovitosti, která mu nepatří. Sokolové objekt však považují za své důležité dědictví, pocházející z dob konce 19. století. Nechtějí se ho proto vzdát.


„Město i Kulturní zařízení města Jičína si jsou vědoma havarijního stavu kotelny i zatékající střechy. Musíme dojít k dohodě. Teď je ale řada na sokolech, protože mají už několik měsíců na stole smlouvu o podnájmu," uvedl místostarosta Jičína Petr Hamáček. Zmíněná smlouva stanovuje, že objekt vlastnicky přejde pod město, nicméně telocvičná jednota by měla zajištěný podnájem po dobu třiceti let.

Až patnáct milionů
„Město nám nabídlo, že na rekonstrukci dá dvanáct milionů korun, my ale požadujeme patnáct," sdělila starostka T.J. Sokol Jičín Blažena Bohuňovská. Právě patnáct milionů je prý předpokládaná suma, kterou si akce vyžádá. Sokolové si v minulosti nechali za 220 tisíc korun vypracovat projektovou dokumentaci.

Akceschopnost tělocvičné jednoty není ovlivněna jen citlivostí převodu, ale i faktem, že starostka Blažena Bohuňovská se nyní kvůli zdravotnímu stavu nemůže problémům organizace naplno věnovat.

Místostarostka jednoty Hana Kolesárová upozornila, že sokolům ještě potrvá, než městu předají oficiální protinávrh. Navíc je tu podle ní problém, že ani původní nabídka smlouvy od jičínské rady nebyla definitivní a šlo o předběžný návrh. Sokolové musí smlouvu projednat ve vlastním legislativním sněmu, jičínská jednota jednoduše nemůže v tomto vystupovat sama za sebe. „Samozřejmě se snažíme spěchat, protože náruč města nebude otevřená napořád," ujistila místostarostka.

Situaci by mohl zlepšit příspěvek od sponzora, dosud se však žádný nenašel. Sokolové dříve uvažovali i o žádosti k Evropské unii, avšak ukázalo se, že by byla bezpředmětná.

Ptali jsme se: Má budovu vlastnit Tělovýchovná jednoty Sokol nebo město?
„Jestliže je to tak, že sokolové na provoz a pravidelné opravování nemají peníze, bylo by správné, kdyby město budovu převzalo. Ale jen pokud by závazně slíbilo, že se o památku bude starat. Je samozřejmě hezké, že sokolovna stále patří sokolům, jde o dobrou tradici. Ale finanční situace dneska rozhoduje."   Hana Kuhnová, Jičín
„Budovu by rozhodně mělo převzít město. Myslím si, že má daleko větší prostředky a cesty, jak je získat. Po příjmové stránce jsou možnosti sokolů mnohem omezenější."    Eva Málková, Jičín
Pokud by sokolové měli prostředky, bylo by určitě lepší, kdyby se o budovu postarali oni. Ale pokud dostatek financí pro opravu nemají, mělo by budovu převzít město. Tedy pokud se o to opravdu dobře postará."   Blanka Nová, Staré Místo
„Já už se sokolovnou mám málo společného, protože sportuji hlavně venku. K současnému problému nemám žádný názor ani nevím, že by část sokolovny byla v dezolátním stavu. Souhlasím ale s tím, že všechno, co se týče cvičení, by mělo fungovat."   František Mach, Soběraz