Ročně se zde v průměru uskuteční více jak pět tisíc odběrů krve od více než dvou tisíc aktivních dárců. Podle primářky Evy Luňákové je počet aktivních dárců stabilní, počet prvodárců mírně narůstá. Na druhou stranu někteří trvalí dárci základnu opouští, ať už kvůli dosažení věkové hranice nebo pro zdravotní problémy.

Dárci
„Pro náš region je počet aktivních dárců celkem dostatečný, přesto bychom rádi přivítali další nové dárce," říká primářka a všem, kteří se rozhodují darovat krev, vzkazuje: „Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy bude jeho život záviset na pomoci druhých. Stále platí, že lidská krev je nenahraditelná."

Pokud se chcete stát dárcem krve, musí vám být minimálně 18 a maximálně 60 let. Podmínkou je celkově dobrý zdravotní stav, dárce by měl dobře snášet odběry krve.

Na webových stránkách oddělení jsou uvedeny podmínky k dárcovství krve, které jsou v souladu s platnými doporučeními Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, a také doporučení, jak se chovat před odběrem. „Dárce by měl večer před odběrem lehce povečeřet, k odběru by ráno neměl chodit nalačno, ale po lehké snídani, důležitý je dostatečný příjem nealkoholických tekutin, dostatečný odpočinek a spánek," doporučuje Eva Luňáková.

Jako nový dárce se můžete dostavit přímo na Odběrové středisko, kde se zaevidujete a dále postupujete dle pokynů pracovníků Odběrového střediska. Součástí předodběrového vyšetření je orientační vyšetření moče, odběr vzorku krve na vyšetření krevního obrazu a vyšetření lékařem.

Vlastní odběr krve trvá do deseti minut a odebrané množství je 450 ml. Ženy darují krev obvykle třikrát ročně, muži čtyřikrát. Dárci obdrží před odběrem a po odběru malé občerstvení. Dárcům po odběru krve přísluší pracovní volno s náhradou mzdy. Celkový čas strávený na Odběrovém středisku je asi dvě hodiny. Případné nejasnosti a dotazy ohledně dárcovství krve rádi zodpoví pracovníci Odběrového střediska. „Odebraná plná krev je meziprodukt, který je v den odběru za přísných podmínek transportován ke zpracovateli," vysvětluje primářka a dodává: „Osmým rokem je naším zpracovatelem Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha. Až po zpracování meziproduktu a provedení všech povinných vyšetření jsou vyrobené transfuzní přípravky propuštěny k použití. Jedná se o přípravky erytrocytární (obsahující červené krvinky), trombocytární (obsahující krevní destičky) a plazmu. Část transfuzních přípravků se vrací na naši krevní banku, kde jsou k dispozici pro pacienty jičínské nemocnice a nemocnice v Novém Bydžově."

Jičínské Odběrové středisko zajišťuje také vstup dárců do Českého národního registru dárců dřeně pro dárcovské centrum Hradec Králové. Zájemci se mohou dostavit každé pondělí a středu před desátou hodinou. Podmínky pro vstup do Registru jsou dostupné na webu Registru. „Našim dárcům velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci," vzkazuje primářka Eva Luňáková za všechny pracovníky Odběrového střediska.