Dva mladíci ve věku 17 a 22 let celkem poškodili 23 nemovitostí. Svými výtvory „vyzdobili" fasádu hotelu Centrál, pokračovali u restaurace Lípa, své umění si vyzkoušeli na viaduktu, „podepsali" se na přístřešcích na plyn, jejich pozornosti neušla ani kaplička. Uměleckou tvorbu zakončili v ulici V Aleji, kde posprejovali omítku garáží. Tady však jejich volné tvorbě učinila přítrž státní policie.

„U mladíků se našlo sedm prázdných obalů po sprejích a látkové rukavice, takže ani nemělo cenu zapírat. Celková škoda, kterou způsobili, byla vyčíslena na víc jak padesát tisíc korun," uvedla tisková mluvčí policie Hana Klečalová, která nám zároveň potvrdila, že vyšetřování ještě není ukončeno.
„Mám obrovskou radost, že se podařilo sprejery zajistit a zajímal by mě jejich další osud, zda se přiznali. Také chci, aby se vědělo, že v Nové Pace se prostě sprejovat nedá," otevřel záležitost při pondělním zasedání zastupitelů Rudolf Cogan.

„Případ není uzavřen. Jednal jsem s pracovníky probační a mediační služby v Jičíně, kteří chystají setkání s poškozenými přímo na městském úřadě v Nové Pace," informoval šéf packých policistů Josef Kordík. Událost má na starosti probační úřednice Marcela Brožová, která nám poskytla cenné údaje. Dozvěděli jsme se, že mladistvý výtečník bude souzen a projednáván v trutnovském okrese, takže vlastní spis se rozdělí.

„Druhý pachatel mě sám hned druhý den po činu oslovil a požádal o zprostředkování náhrady škody," uvedla probační úřednice.
„V Nové Pace se hodlám sejít s poškozenými a řešit s nimi otázku náhrady škody, vysvětlit jim, jaká mají práva," vysvětlila M. Brožová. Probační a mediační služba je pro veřejnost dostupná zdarma.

Místostarosta Pavel Bouchner upozornil na další případ sprejerství, ke kterému došlo v závěru roku, kdy byla poničena nezletilou dívkou a mladíkem voliéra pod skautským domem, „S právním zástupcem došlo k dohodě na náhradě škody, která by měla být během dubna a května odstraněna," konstatoval Pavel Bouchner.