Došlo ve vedení města ke stabilizaci?
Situace se zklidňuje. Ve městě se hovořilo o tom, že propouštíme bývalého místostarostu z práce, nicméně výsledek voleb byl jasný. Hned po volbách jsme se domluvili na spolupráci STAN, Východočeši, ANO a TOP 09. Uzavřeli jsme koaliční dohodu, schválili program na volební období a začali jsme pracovat. Před námi je hodně úkolů, nyní je to například rozpočet na příští rok.

Pavel Šubr.Zvládnete schválit rozpočet do konce roku?
Když jsem se stal před šestnácti lety starostou, řekl jsem si, že schválení rozpočtu v prosinci je pro město výhodnější. Schvalovat ho budeme 17. prosince a je postaven tak, že máme značnou rezervu. Na investice počítáme minimálně s 35 miliony korun, přitom téměř 15 milionů bude přímo z našich zdrojů.

Můžete být konkrétnější?
Chceme se zaměřit na sportovní areál u Bažantnice. Nyní probíhá výběrové řízení na firmu, která dokončí projektovou dokumentaci. Na výstavbu se budeme snažit získat dotace.

Jak se změní tvář areálu?
Přestavíme fotbalové kabiny, nad nimi vybudujeme hernu na stolní tenis. Musíme zajistit i nové inženýrské sítě včetně kanalizace a plynovodu. To je představa první etapy. Dále budeme pokračovat demolicí stávající herny na stolní tenis. Na místě počítáme s výstavbou dvou kurtů na tenis, dále dvou na plážový volejbal, vznikne tu i dětské hřiště, horolezecká stěna, počítáme i s vrtem na zavlažování sportovišť, veřejným osvětlením a nasvícením tréninkového fotbalového hřiště. Všechno je podmíněno výstavbou parkoviště, což bude položka hrazená z rozpočtu města.

Kolik bude stát úprava sportoviště?
Předpokládaná částka je těsně nad dvacet milionů korun, parkoviště bude stát okolo 6,5 milionu korun. Parkovací plochu vybudujeme v příštím roce z našich prostředků, na sportoviště se pokusíme získat dotaci. Bez ní zřejmě přestavbu nezahájíme.
Započatou investicí je stavba vodovodu a kanalizace do Brtve.

Ta nabrala zpočátku zpoždění?
Ano, nyní vše doháníme, abychom vyčerpali dotační peníze. Letos bychom měli proinvestovat 11 milionů korun, zbytek v příštím roce. Celkové náklady na akci jsou zhruba 43 milionů korun plus dva miliony na projektovou dokumentaci. Třicet milionů uhradí dotace ze Státního fondu životního prostředí a devět a půl milionu VOS Jičín. Termín dokončení je srpen 2015. Jsou to poslední významné inženýrské sítě, které městu chybí.

Ze Státního fondu životního prostředí jste získali dotaci ve výši devadesáti procent nákladů na zjištění přítomnosti kyanidů v okolí města, na které
upozornili místní občané. Jak tady pokračuje šetření?
Proběhlo výběrové řízení na firmu, ta už zpracovala projektovou dokumentaci a provedla první průzkum. Celkové náklady jsou necelé dva miliony korun. Uhrazeny budou z dotace a o zbytek budeme žádat kraj.

Další investice?
Počítáme s dokončením rekonstrukce jednoho městského bytu a více než šest milionů si necháváme jako rezervu.

Na co ji využijete?
Pokud získáme dotaci na sportovní areál, doplatíme stavbu z našich zdrojů. Máme také dokumentaci na revitalizaci zeleně, takže peníze budeme potřebovat i zde. Chceme také využít dotační program na výstavbu dětských hřišť v mateřských školách. V plánu jsou i opravy chodníků, dětských hřišť i komunikací.

Další plány v novém volebním období?
Vycházíme z našeho programového prohlášení. Máme nevyhovující sídlo městského úřadu, chybí nám tu mimo jiné prostory pro jednání s klienty, a tak bychom zkusili získat peníze na přestavbu domu č. 28 na nové sídlo radnice. Máme už stavební povolení, dvakrát jsme žádali o dotaci z ROP, ale zatím jsme neuspěli. Projekt oprášíme a budeme se snažit o finanční podporu znovu.

Jak využijete stávající budovu úřadu?
Chceme ji využít třeba pro mateřské centrum, případně prostory pro spolky nebo knihovnu. Zatím jsme její využití detailně neřešili.

Dlouhodobým nevyřešeným problémem je zdejší zámek. Změnil se po letošních volbách záměr s jeho využitím?
Spravovat zámek je nad síly města, i když někteří lidé mají názor využít ho jako multifunkční dům a umístit zde radnici. Náklady na kompletní rekonstrukci jsou odhadnuty minimálně na 150 milionů korun, pak musíme počítat s náklady na provoz. Já bych byl rád, kdyby se našel někdo, kdo zámek zrekonstruuje a využije prostory jako hotel, bydlení pro seniory nebo na podobný účel. Jednání s investory stále probíhají. Druhou cestu vidím ve společném podniku. Zájemci se občas objeví, ale zarazí je velikost zámku a rozsah oprav.

Záměr už chtěla realizovat firma Sherydan, ale nevyšlo to. Proč?
Nepodařilo se jí získat dotace na rekonstrukci zámku na seniorské bydlení. Zámek je od roku 2009 v majetku města, přitom jsme ho převzali už v roce 2004. Sháněli jsme investora, objevila se firma Sherydan, uzavřeli jsme s ní smlouvu, ale v roce 2008 anonym zpochybnil naše vlastnictví. Téměř rok trvalo jeho potvrzení.

V programovém prohlášení máte za cíl transparentnost zakázek?
Ano, chceme co nejdříve přijmout směrnici, která by stanovila, jak postupovat při veřejných zakázkách a jejich zveřejňování na webových stránkách města.

Další záměry města?
Díky církevním restitucím jsme získali dva hektary pozemků, které bychom rádi zasíťovali a prodali na stavební parcely. Jde o prostor mezi centrem a lázněmi v Tyršově ulici, kde může vzniknout 18 parcel. Nyní jsme dokončili územní studii na tuto lokalitu. Další z investic je výtah v domě s pečovatelskou službou. Hodláme také zajistit dostatek míst v mateřských školách pro všechny bělohradské děti a nabízíme i místa pro děti z okolí. Chceme do města nalákat drobné investory, což by znamenalo i nové pracovní příležitosti pro místní. Jednáme se dvěma zájemci.

Jak je to v Lázních Bělohradě se sociálními službami, mám na mysli, zda má radnice dostatek bytů pro seniory, kteří vyžadují službu pečovatelek?
Bytů máme 21, což je dostačující, žádostí o umístění máme také dost, ale lidé si je podávají v předstihu, aby v případě potřeby byli zajištěni. Když je oslovíme, stěhovat se nechtějí. Pro seniory dále využíváme služeb domova důchodců v Mlázovicích. Problém máme spíš s několika bezdomovci, ale jsou to lidé, kteří by si měli zajistit bydlení a práci sami, nespoléhat na úřady. Odmítají pracovat a umístit je do sociálních bytů nepřipadá v úvahu, protože by nám stejně neuhradili nájem. Je to složité.

Delší dobu usilujete o převedení zdejší sokolovny do majetku města, abyste mohli investovat do oprav.
To se nám zatím nepodařilo, ale začátkem října na nás místní tělovýchovná jednota převedla sportovní areál včetně fotbalového a volejbalového hřiště, což byla naše podmínka pro investování do tohoto komplexu. Sokolovna je zatím v majetku sokolů. Ti zdejší jsou převodu jednoznačně nakloněni, ale jičínská župa mu brání a Česká obec sokolská vychází z jejího stanoviska. Nechce se nám investovat do cizího majetku, ale na druhou stranu jsme si vědomi, že sokolovna je dominanta města a my bychom ji rádi udrželi v dobrém stavu. Jde nám opravdu o záchranu objektu a pomoc sokolům, protože ve městě máme další dvě sportovní haly a základní škola má vlastní tělocvičnu. V září jsme jednali se zástupci České obce sokolské a ti navrhli, že by nám převedli vlastní budovu sokolovny bez okolních pozemků s tím, že bychom se zavázali, že ji obratem poskytneme jako výpůjčku místní sokolské organizaci. S tímto řešením bychom souhlasili, ale zatím nemáme ze strany ČOS žádný konkrétní návrh. Situace trvá už třetí rok, zatím bez závěru.

Jak se bude dál měnit tvář města?
Chceme revitalizovat zeleň, na hrázi Pardoubku ošetřit duby, máme i projekt na revitalizaci zeleně kolem benzínové pumpy v Dolní Nové Vsi, uvažujeme i o úpravě zeleně na náměstí. Jsem také příznivec toho, aby se do ulic kolem lázní vrátily stromy. Dokončit chceme i vycházkovou trasu kolem Pardoubku.

Radnice se má stěhovat, změní se nějak i struktura úřadu?
Ano, počítáme s tím, že vzniknou odbory – ekonomický, správní, majetkový, sociální a stavební. Jsme jedno z mála měst, které odbory nemá. Chceme také změnit postavení technických služeb, které by se měly stát organizační složkou města a zaměřit se především na údržbu města.

Co stavba přeložky, která by odvedla dopravu z centra?
O té samozřejmě pořád uvažujeme, je i v novém územním plánu města. Obchvat vidím do budoucnosti jako nepostradatelný, výkup pozemků bude pokračovat. Doufám, že lidé pochopí, že obchvat má pro město veliký význam. Chtěl bych také poděkovat kraji za to, že všechny příjezdové komunikace druhé třídy do města jsou v dobrém stavu, na jaře by měla být zrekonstruována poslední, a to silnice od Chotče.

Největší problémy lázeňského města?
Zámek, sídlo městského úřadu a obchvat.

A co koupaliště?
V okruhu deseti kilometrů máme několik koupališť a bazénů. Pro město by byl roční provoz zhruba třímilionovou zátěží. Takže stavbu nepřipravujeme.