Nejprve si členové výboru v Domě dětí a mládeže, kde pod vedením předsedy Františka Vitocha byla schůze zahájena, vyslechli zprávu ředitelky Ivany Novákové o sportovních aktivitách DDM a následně si odjeli prohlédnout sportovní zařízení na sídlišti.

Zde nebyli potěšeni stavem umělé plochy na velkém hřišti, která se poměrně klouže a rovněž je na několika místech hrbolatá a poškozená. Odtud zavítali na Ořechovku, kde jeden z členů výboru Josef Antoš ukázal místní travnaté hřiště, které si zde zhotovili svépomocí. Na kurtech klubu Tenis Nová Paka se seznámili s letošními velmi dobrými divizními výsledky tohoto nejstaršího tenisového klubu v Nové Pace, který byl založen již v roce 1928.

Následně na Letním stadionu novopackého Sokola je místní správce a místostarosta Sokola Jiří Ulvr informoval o připravovaných stavebních úpravách, které již byly zahájeny. Na zimním stadionu Bohumil Šmika seznámil výbor s využíváním areálu a rovněž slalomového svahu. Velkou snahu má Bruslařský klub využít slalomový svah i v letních měsících pro golf. Předposlední květnový pátek se tu odehrávala ukázka Gross Golfu.

Na závěr své cesty po novopackých sportovištích se sportovní výbor zastavil na tenisových kurtech klubu Tenis centrum, kde probíhá velký letní turnaj neregistrovaných družstev, kterých se letos sešel rekordní počet. Předseda sportovního výboru František Vitoch předal kytici správkyni kurtů Martě Rosenbergrové k jejím sedmdesátinám. Tato sportovkyně ještě stále hraje aktivně stolní tenis, kde zvláště v seniorkách patří k nejlepším v naší republice.   Míla Pour