Hrubá stavba byla postavena v květnu letošního roku, v červnu pak proběhlo osazení oken a dveří a souběžně s tím byly provedeny práce na rozvodech vody, kanalizace, elektřiny a vytápění. Venku byly dokončeny rozvody areálové kanalizace (oddílná i dešťová), vnější rozvody vodovodu a silnoproudu. V celém objektu jsou hotovy hrubé omítky a podlahy, nyní se dělají štuky a pokládá se dlažba a obklady.

Na exteriéru budovy se montují podstřešní dřevěné žaluzie, dokončuje se zateplení objektu a v nejbližší době se bude pracovat na vnějších omítkách. Venku dělníci pracují na rozšíření středotlakého plynovodu a výstavbě plynovodní přípojky. Práce na objektu budou dokončeny během srpna a začne se s úpravou okolí. Položí se nové zpevněné povrchy a opraví část stávajících živičných komunikací. Na září je naplánována kolaudace objektu a na říjen předání provozu sportovcům.