I když byla tato stavba zakomponována i do koaliční smlouvy, byl to právě jeden její člen, který jednu z největších radničních investic potopil. Onou „černou" koaliční ovcí se stal zástupce TOP 09 Josef Novotný, který již před hlasováním všem partnerům oznámil, že pro tuto investiční akci, která by měla z radniční kasy vytáhnout takřka sedmašedesát milionů korun, ruku nezvedne.

Příliš velký krajíc?

„Vím, že šatny jsou ve srovnání se stadionem v žalostném stavu a jsou jeho ostudou. Vím také, že jejich výstavba je v koaliční smlouvě. Nicméně částka, která se rovná jedné šestině rozpočtu města, je pro mě, přes veškerou snahu to pochopit, nepřijatelná," řekl Josef Novotný s tím, že ví, že součástí stavby nejsou jen šatny samotné, ale i klubovny a občerstvení, ale že mu přijde, že si chce v tomto případě město ukousnout příliš velký krajíc.

„V budoucnu se může stát, že nám pak taková suma bude chybět někde jinde. Z tohoto důvodu já pro tuto částku ruku nezvednu," dodal zastupitel. Možná by si své rozhodnutí Josef Novotný rozmyslel, kdyby prošel návrh opozice, které se sice také navrhovaná částka moc nelíbila, ale dala do pléna otázku, zda by se nedala ponížit následným odpočtem DPH.

Podle opozičních zastupitelů by se právě odečtenou daní mohla cena nových šaten ponížit o cirka deset milionů korun. Její návrh, aby město nejprve u daňových poradců zjistilo, zda by to bylo možné, a přesunout tak hlasování o této stavbě až po stanovisku finančních auditorů, však o jeden hlas, kdy pro tento návrh hlasovalo i několik koaličních zastupitelů, neprošel.

A jeden hlas rozhodl i v dalším kole, kdy se jednalo již o samotnou stavbu. A byl to právě hlas Josefa Novotného, na kterého se poté ubíraly nevěřícné pohledy. A nezůstalo jen u nich. Z pléna jičínských zastupitelů se také ozval hlas směrem k odmítavé opozici. „Politika zase jednou zvítězila nad sportovním duchem."

Co bude se stavbou šaten, které takřka každý ze zastupitelů považuje za vážný problém, který nedovoluje Jičínu pořádat větší sportovní akce, je tak nyní ve hvězdách a dalších jednáních. 

Odmítavé stanovisko na výběrové řízení na novostavbu objektu centrálního provozního zázemí ve Sportovním areálu v Jičíně tak zhatilo plány, které měly pozvednout úroveň stávajícího komplexu, který slouží již od šedesátých let minulého století. A na jeho stavu to je více než znát. Postoj koaličního partnera, ale i opozičních zastupitelů, z nichž mají někteří ke sportu velmi blízko, nadzvedl ze židle jičínského starostu Jana Malého.

„Především je třeba uvést, že při hlasování se vedle Josefa Novotného z TOP 09 zdržela také veškerá přítomná opozice. K tomu musím uvést, že na posouzení projektu a jeho úpravách se podíleli zástupci všech sportovních oddílů, které šatny užívají, mimo jiné také zástupci opozice. Jmenovitě Petr Lisý a Petr Šindelář. Bylo pro mě tedy překvapující, že to byli právě zástupci sportovců, kteří pro návrh nehlasovali," uvedl starosta města a dodal: „Předpokládaná cena stavby byla před výběrovým řízením šestašedesát milionů korun včetně DPH, což se zdálo některým zastupitelům příliš. I když se předpokládá, že by se zakázka mohla vysoutěžit levněji."

Podle návrhu měl vzniknout jeden centrální objekt se šestnácti šatnami a sociálním a technickým zázemím pro fotbal, tenis, volejbal, ale i lehkou atletiku a také prostor pro občerstvení. „Současné šatny jsou ve velmi špatném stavu a není možné je zrekonstruovat, protože nevyhovují ani kapacitně, ani zázemím. Navíc špatný stav šaten, stejně tak jako tomu bylo v areálu u šaten vnitřních, nevyhovuje vyšším soutěžím, které by se v Jičíně mohly odehrávat. Rozsah a uspořádání šaten tak bylo projednáno v širokém plénu sportovců a došli jsme ke konsensu, který byl promítnut v projektu," dodal Jan Malý s tím, že nově byla do zadávacích podmínek přidána také speciální podmínka v podobě složení jistiny ve výši jeden milion korun.
Stavba měla začít příští rok a hotova měla být v druhé polovině roku následujícího.

„Možnost získat dotace na takovouto zakázku je poměrně komplikovaná, ale budeme se samozřejmě snažit nějaké finanční prostředky získat, ať už z dotací Evropské unie, nebo třeba od státu," doplnil starosta Jan Malý.