„Anonymita naprosté většiny účastníků diskuse a s ní spojený pocit beztrestnosti při jakémkoli urážlivém a agresivním útoku připomínají bezpáteřní a slizké praktiky bývalé StB. Porušování zřejmě záměrné základních etických principů, nečestnost, podpásová a demagogická argumentace, zbabělá zákeřnost, vulgární agresivita a hrubý primitivismus, netolerance k odlišným názorům a jiným osobám by opravdu nemělo být základní formou veřejné diskuse v našem městě,“ uvádí ve své žádosti radnici navrhovatelé.

Ředitelům vadí především negativní společenskovýchovný dopad publikovaných textů zejména na mladé.

„Oficiální diskusní městské fórum by zkrátka již nadále nemělo sloužit jako odporný kanál či nenávistná stoka, z níž napovrch většinově probublávají nekorektní výlevy psychopatologických, zakomplexovaných jedinců,“ shodují se.

Podle starosty Josef Cogana se z pohledu činnosti města jedná o relativně malicherný problém.

„Mám za to, že všechny instituce, které jsou placeny z veřejných prostředků, by měly být připraveny snášet výrazně vyšší míru kritiky, proto osobně nejsem pro zrušení stávající podoby diskuze.“

Starosta respektuje i názor navrhovatelů, že veřejná diskuze by měla být adresným projevem, za který by měl každý nést osobní odpovědnost. Problém je však v tom, že neanonymní diskuse, jsou reálně „mrtvé“. Neanonymní registrovaná diskuse na stránkách města funguje, a to bohužel bez jediného příspěvku za poslední tři roky.

„Zásadně se však musím ohradit proti tvrzení, že město podnět ředitelů několik měsíců zcela ignorovalo,“ oponuje Cogan. Navrhovateli prý radnice jasně ústně sdělila, že podnětem se bude zabývat až nové zastupitelstvo. To o návrhu jednalo, kdy zrušení anonymní diskuze neschválilo a znovu se jí bude případně zabývat po stanovisku kulturního výboru.

„Už to ani nečtu, jsou to šílené výplody zřejmě zakomplexovaných lidí,“ domnívá se pan Milan z Nové Paky. „Pravidelně diskuzi nesleduji, nemám na to čas ani žaludek,“ uvedla jedna z dotázaných seniorek.

Dodnes není verbální diskuze nad webovou diskuzí uzavřena. Zabývat se jí bude v příštím týdnu kulturní výbor.

Podobný problém řešili vloni v Lázních Bělohradu, kde nakonec zastupitelé Zeď nářků zrušili právě kvůli osobním útokům. Zeď nářků byla nahrazena službou Hlášení závad.