Starosta je z průběhu jednání rozladěn. V nedalekých Úlibicích je situace opačná. Tady by církev přivítala, kdyby si obec kostel převzala. Ten je totiž v havarijním stavu a jeho majitel tvrdí, že na opravu nemá peníze.

Konecchlumí zažádalo církev o bezúplatné převedení kostela do vlastnictví, včetně inventáře, vloni. Správce farnosti Josef Kordík tento postup Konecchlumským doporučil a posvětil. Hradecký vikariát ale rozhodl, že předá pouze stavbu a pozemky bez inventáře. „Získali jsme návrh darovací smlouvy, kde byla obec postavena do role, kdy bude vlastníkem objektu, přitom převezme zodpovědnost za vybavení, které nevlastní," poukazuje starosta. S tím ale místní nesouhlasí. „Postavili jsme se k tomu tak, že chceme objektu pomoci, církev se však chová majetnicky," zlobí se Hlawatschke. 

„O bohoslužbách se nás snaží přesvědčovat, jak se k sobě máme vlídně chovat a přitom s námi jednají bezostyšně, opravdu mě to mrzí," pokračuje starosta. Zarazilo ho, že v rámci jednání se církevní představitelé nepřijeli na kostel ani podívat, vůbec je nezajímalo, kolik prostředků vložila vesnice do jeho oprav, nezkoumali ani stav inventáře.

Zastupitelé návrh darovací smlouvy, týkající se pouze budovy kostela, neschválili a dohodli se, že ho stvrdí jen v případě, kdy získají také inventář. Při úterním jednání odsouhlasili, že si podají prostřednictvím farnosti další žádost o převod inventáře.

Starosta věří v dohodu, v to, že zvítězí zdravý rozum a prokazatelná snaha o záchranu této církevní památky, která je symbolem nejen obce.
Lukáš Peška, tiskový mluvčí Biskupství královéhradeckého tvrdí, že záležitost, týkající se převodu, je stále v jednání.

Resumé
„Sbor konzultorů biskupství schválil převod kostela a pozemku, a právní oddělení vytvořilo návrh darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemena konání bohoslužeb ve zmíněném kostele svatých apoštolů Petra a Pavla. Jednání nyní uvízla na tom, že obec má zájem i o převod inventáře, včetně křížové cesty Vladimíra Komárka a varhan, k čemuž ale sbor nedal souhlas. Biskupství obci doporučilo, aby ohledně převodu inventáře požádala prostřednictvím církevního vlastníka, kterým je Římskokatolická farnost Železnice, a po projednání ekonomickou radou farnosti podala žádost o převodu inventáře znovu na Biskupství královéhradecké s řádným zdůvodněním žádosti. Sbor konzultorů žádost opět projedná. Jeho rozhodnutí ale nelze předjímat," píše Lukáš Peška.
Starosta se ale obává zdlouhavé byrokratické cesty.

Farář Josef Kordík z železnické farnosti tvrdí, že v této chvíli nelze dělat nic jiného, než přistoupit na doporučení biskupství. „Mohu za sebe nabídnout, že křížovou cestu Konecchlumí zapůjčím s tím, že příjmy od návštěvníků půjdou obci. Varhany jsou v žalostném stavu a jejich oprava bude stát nejméně milion. Tady nám nic neuteče a o ty bych požádal biskupství časem," nastiňuje řešení.

Generální oprava
Obec do opravy kostela investovala značné částky. Obrození kostela je datováno od roku 1996, kdy nechala zpracovat studii na rekonstrukci objektu. Opraven byl plášť budovy, střecha, věž. Poté obec nechala interiér vymalovat a zavést elektřinu. Náklady na renovaci církevního stánku se blíží k devíti milionům. Obec je pokryla částečně ze svého rozpočtu a z dotací. „Stavba kostela trvala dva roky, jeho generální oprava pět let," vzpomíná místostarosta Rostislav Němec.

„Vloni pokračovaly opravy výspravou obvodové zdi a vstupního schodiště. Objekt stále udržujeme, proto ho také chceme převést do svého majetku," podotýká Němec. Kostel sv. Petra a Pavla byl v roce 2001 vysvěcen, o rok později sem byla instalována křížová cesta Vladimíra Komárka.